Αποχώρησε απο την συνεδρίαση του ΔΣ του ΔΗΠΕΘΕ Καβάλας η Δημοτική συμβουλος με την παράταξη του Μάκη Παπαδόπουλου Ελένη Σοφιανίδου δίνοντας στον Πρόεδρο την παρακάτω επιστολή;

«Αγαπητέ κύριε Πρόεδρε του Δ.Σ.,

με την παρούσα επιστολή θα ήθελα να σας ενημερώσω για την ένστασή μου ως προς τη σύγκληση της 14ης συνεδρίασης του Δ.Σ., που θα πραγματοποιηθεί σήμερα Πέμπτη 3 Οκτωβρίου 2019, για τους κάτωθι λόγους:

όπως γνωρίζετε, κατά την 24η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 30 Σεπτεμβρίου 2109, εισήχθηκε στην Ημερήσια Διάταξη ως Έκτακτο Θέμα η ανάκληση της υπ. αριθμ. 465/2019 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με βάση την οποία ορίστηκε ο Πρόεδρος και τα Μέλη του Δ.Σ. του ΔΗΠΕΘΕ. Ως εκ τούτου αποδεικνύεται ότι υφίσταται ζήτημα νόμιμου ορισμού και σύνθεσης του διοικητικού μας οργάνου.

Ως εκ τούτου προτείνω να ακυρώσετε τη σημερινή συνεδρίαση του Δ.Σ., μέχρι την επόμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, γιατί ελλοχεύει πάντα ο κίνδυνος προσβολής των αποφάσεων, με αρνητικές συνέπειες για το κύρος του Δ.Σ. του ΔΗΠΕΘΕ.

Διευκρινίζεται ότι η μόνη αντίδρασή μας αφορά στη νομιμότητα της σύγκλησης του Δ.Σ του ΔΗΠΕΘΕ και ουδεμία σχέση έχει με την ημερήσια διάταξη.

Με εκτίμηση,

Ελένη Σοφιανίδου

Μέλος του Δ.Σ. του ΔΗΠΕΘΕ Καβάλας

Εκπρόσωπος

της Ανεξάρτητης Δημοτικής Κίνησης

«Ο ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΜΑΣ»