Η Πολιτική Προστασία του Δήμου Θάσου και η Πυροσβεστική Υπηρεσία ενημερώνουν ότι σήμερα λόγω των ειδικών καιρικών συνθηκών επιβάλλεται η επαγρύπνιση όλων μας!!!!!

Οι δυνάμεις της Πολιτικής Προστασίας και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας βρίσκονται σε πλήρη ετοιμότητα και για το λόγο αυτό θα πρέπει και οι εθελοντικές ομάδες του νησιού μας να ειναι ομοίως σε πλήρη ετοιμότητα!!!!!! Όσοι κινούνται εντός δασικών περιοχών παρακαλούνται να είναι ιδιαιτέρως προσεκτικοί!!!