Με τη συνεργασία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Καβάλας και της ΔΕΥΑΚ, κατασκευάστηκαν δυο αμμοκράτες στο σημείο που βρίσκεται ο καταρράκτης του οικισμού, τοποθετήθηκαν σωλήνες μεγαλύτερου διαμετρήματος και έγιναν οι απαραίτητες παρεμβάσεις στο παρακείμενο τμήμα του δρόμου, το οποίο θα αποκατασταθεί και θα δοθεί στην κυκλοφορία μετά το πέρας των εργασιών.