Κλιμάκιο από το Υπουργείο Πολιτισμού βρέθηκε στον αρχαιολόγικο χώρο των Φιλίππων συνοδεία του Αντιπεριφερειαρχη Καβάλας κ. Κώστα Αντωνιάδη.

Οι επισκέψεις γίνονται συχνά και αφορούν την επίβλεψη της αναστήλωσης της Βασιλικής Β´.

Το χρονοδιάγραμμα πρέπει να τηρηθεί τονίζουν τα στελέχη του Υπουργείου.

Πηγή:www.enanews.gr