⚡Προγραμματισμένη Διακοπή Ηλεκτροδότησης
ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε

4/2/2021
8:00:00 πμ- 11:00:00 πμ: Ο κάμπος κάτω από την Πετροπηγή, οι μονάδες ΚΡΕΚΑ και ΦΑΡΜΑ ΕΛΛΑΣ και τα αρδευτικά του Ερατεινού.

12:00:00 μμ-2:00:00 μμ: Στην είσοδο της ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ, η περιοχή γύρω από το γήπεδο.

https://siteapps.deddie.gr/outages2public