Οι εργαζόμενοι της Υπηρεσίας Πρασίνου του Δήμου Καβάλας,
φρόντισαν τις τελευταίες ημέρες για τον καθαρισμό των διαχωριστικών νησίδων στην οδό Ερυθρού Σταυρού, καθώς και για την περιποίηση των δέντρων και την απομάκρυνση των κλαδιών στις οδούς Ίωνος Δραγούμη, Κύπρου και Αβέρωφ.

Αντίστοιχες εργασίες θα γίνουν το επόμενο χρονικό διάστημα και σε άλλα σημεία της πόλης και της Δημοτικής Ενότητας Φιλίππων.