Κατάθεση αιτήσεων και δικαιολογητικών από την Πέμπτη 18/2/2021 έως και την Τετάρτη 24/2/2021 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 08:30-13:30.

? Βασικές προϋποθέσεις:

? Οι δικαιούχοι πρέπει να είναι Έλληνες πολίτες ή αλλοδαποί που διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα και η πρώτη κατοικία τους, στην οποία γίνεται η μείωση/απαλλαγή, να είναι στο Δήμο Καβάλας.
? Η μείωση/απαλλαγή πραγματοποιείται μέσω του λογαριασμού του ηλεκτρικού ρεύματος μετά την ολοκλήρωση της επεξεργασίας της αίτησης από το αρμόδιο τμήμα και την εξόφληση τυχών οφειλών στα Δημοτικά Τέλη.
? Η μη οφειλή δημοτικών τελών είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη μείωση αυτών ή απαλλαγή από αυτά και ο λογαριασμός πρέπει να είναι στο όνομα του δικαιούχου ή μέλους της οικογένειας του με το οποίο συγκατοικεί.
————————–? Δυνητικοί δικαιούχοι με βασικό κριτήριο το συνολικό οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα:
◾ Μονογονεϊκές Οικογένειες
◾ Άποροι
◾ Οικογένειες που έχουν μέλος με Αναπηρία 67% (ή μεγαλύτερη)
◾Μακροχρόνια Άνεργοι.

? Δικαιολογητικά:

? Υποχρεωτικά δικαιολογητικά, για όλους τους υποψηφίους δυνητικούς δικαιούχους:
1️⃣ Αίτηση του ενδιαφερομένου, που χορηγείται από τα εν λόγω γραφεία και υπάρχει διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του Δήμου Καβάλας και στο Facebook Δήμος Καβάλας-Municipality of Kavala.
2️⃣ Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή άδειας διαμονής (δικαιούχων και προστατευόμενων μελών και συνοικούντων).
3️⃣ Δημοτική Ενημερότητα (περί μη οφειλής) στον Δήμο Καβάλας ή βεβαίωση ότι είναι ρυθμισμένες οι οφειλές και τηρείται η ρύθμιση.
4️⃣ Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
5️⃣ Αντίγραφο της τελευταίας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (έντυπο Ε1) και του εκκαθαριστικού σημειώματος φυσικών προσώπων αιτούντος, προστατευόμενων μελών και συνοικούντων.
6️⃣ Τελευταίο απόκομμα λογαριασμού ρεύματος στο όνομα του δικαιούχου ή μέλους της οικογένειας και το αποδεικτικό πληρωμής.
7️⃣ Συμβόλαιο ιδιοκτησίας της κατοικίας ή μισθωτήριο συμβόλαιο στο taxisnet ή θεωρημένο από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.
8️⃣ Εκκαθαριστικό ΕΝΦΙΑ 2020 που να μην υπερβαίνει το ποσό των 150.000€.
9️⃣ Υπεύθυνη δήλωση του δικαιούχου ότι θα ενημερώσει άμεσα την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου σε περίπτωση οποιασδήποτε μεταβολής στοιχείων βάσει των οποίων έτυχε της μείωσης ή απαλλαγής των δημοτικών τελών (π.χ. αλλαγή κατοικίας, ολοκλήρωση στρατιωτικής θητείας προστατευόμενου μέλους κλπ.)

? Δικαιολογητικά κατά περίπτωση

? Δικαιολογητικά κατά περίπτωση, ανάλογα με την κατάσταση του υποψηφίου-δυνητικού δικαιούχου:
1️⃣ Οποιοδήποτε διοικητικό ή δικαστικό έγγραφο αποδεικτικό μονογονεϊκότητας.
2️⃣ Πιστοποιητικό ΚΕΠΑ ή απόφαση Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής ή Απόφαση Συνταξιοδότησης λόγω Αναπηρίας με ποσοστό αναπηρίας ανώτερο ή ίσο του 67%.
3️⃣ Βεβαίωση σπουδών σε περίπτωση που το/τα προστατευόμενα τέκνα είναι ενήλικα και σπουδάζουν σε αναγνωρισμένες σχολές του εσωτερικού ή εξωτερικού (για τα προβλεπόμενα χρόνια σπουδών) ή βεβαίωση που να αποδεικνύει ότι υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία.
4️⃣ Αντίγραφο του δελτίου ανεργίας του ΟΑΕΔ και βεβαίωση του ΟΑΕΔ ότι έχει συμπληρώσει 12 μήνες ανεργίας.

? Η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει πρόσθετα δικαιολογητικά.

? Πληροφορίες

? Διαθέσιμες αιτήσεις και πληροφορίες για τα δικαιολογητικά μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να λαμβάνουν από την ιστοσελίδα του Δήμου Καβάλας www.kavala.gov.gr/kavala-simera/anakoinwseis, από τα γραφεία του Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου Καβάλας στον 3ο όροφο του Διοικητηρίου στα γραφεία 373-374, και το Facebook Δήμος Καβάλας-Municipality of Kavala.
? Τα δικαιολογητικά και οι προϋποθέσεις για τη μείωση ή απαλλαγή από τα τέλη καθαριότητας περιγράφονται αναλυτικά στην Απόφαση 453/2020 του Δημοτικού Συμβουλίου https://diavgeia.gov.gr/doc/66%CE%9D9%CE%A9%CE%956-%CE%A7%CE%A3%CE%97?inline=true
? Κατάθεση αιτήσεων και δικαιολογητικών από την Πέμπτη 18/2/2021 έως και την Τετάρτη 24/2/2021 ΜΟΝΟ μέσω e-mail στο pronoia@kavala.gov.gr ή σε εξαιρετικές περιπτώσεις, αν αυτό δεν είναι δυνατό, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 08:30-13:30 μόνο κατόπιν ραντεβού στα γραφεία 373-374 στον 3ο όροφο του Διοικητηρίου (Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας Δήμου Καβάλας)

☎️ Οι ενδιαφερόμενοι για τυχόν διευκρινίσεις και ραντεβού μπορούν να επικοινωνούν τηλεφωνικά με το Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου Καβάλας στα τηλέφωνα 2513.503.373 – 2513.503.374 – 2513.503.375.

Προηγούμενο άρθροΟ Γιάννης Προμούσας αναλαμβάνει καθήκοντα Αντιδημάρχου Οικονομικών Υπηρεσιών στο Δήμο Καβάλας
Επόμενο άρθροΕθελοντική αιμοδοσία στην Ελευθερούπολη