Πραγματοποιήθηκε η παράδοση – παραλαβή στο Διευθυντή του 21ου Δημοτικού Σχολείου.

Όπως έγραψε ο αντιπεριφερειάρχης Καβάλας, Κώστας Αντωνιάδης, πρόκειται για: “ένα σχολικό κτίριο σύγχρονων προδιαγραφών, που χρηματοδοτήθηκε από του Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Περιφέρειάς Α. Μ. Θ. προϋπολογισμού 2.260.000 ευρώ περίπου, ενώ η δική μας συμβολή ήταν η αγορά των αντλιών θερμότητας απαραίτητες για την λειτουργία του εν λόγω κτηρίου. Ένα σχολείο φιλικό προς το περιβάλλον και προσβάσιμο σε όλους. Ξεκίνησε η υλοποίηση των μελετών από το πρώην Δήμαρχο Κωστή Σιμιτσή, συνεχίστηκαν επί Δήμητρα Τσανάκα και ολοκληρώθηκε από τον Θεόδωρο Μουριάδη”.