Σήμερα μαζί με τον Σύλλογο Αιμοδοτών Επιμελητηρίου Καβάλας, πραγματοποιήσαμε αρτοκλασία στα πλαίσια της παγκόσμιας ημέρας του Εθελοντή Αιμοδότη.

Ευχόμαστε η ευλογία του Κυρίου να σκεπάζει όλους τους εθελοντές αιμοδότες !!!