Στην σημερινή , μέσω τηλεδιάσκεψης, συνεδρίαση του Δ.Σ. της Κεντρικής Ενωσης Δήμων, ο Δήμαρχος Παγγαίου Αναστασιάδης Φίλιππος ήταν ο εισηγητής του θέματος για το Εθνικό σχέδιο δράσης για την προώθηση των Πράσινων Δημοσίων Συμβάσεων.

Ενας όρος άγνωστος προς το παρόν σε πολλούς , που σίγουρα στο άμεσο μέλλον θα απασχολήσει το σύνολο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Ουσιαστικά πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις, κυρίως προμηθειών, όπως για
παράδειγμα χαρτιού, επίπλων, τροφίμων, ενέργειας, υλικών καθαρισμού, Η/Υ
και οθόνες Η/Υ (στην περίπτωση αυτή για παράδειγμα να είναι εύκολα
επισκευάσιμες συσκευές, με χρήση κοινών εργαλείων και με τη δυνατότητα
αναβάθμισης), λιπαντικά, κ.α., δίχως όμως να εξαιρούνται οι κατασκευές (π.χ.
ανακυκλώσιμα υλικά για κατασκευές δρόμων ή/και κτηρίων).

Η προσέγγιση είναι να προωθηθούν οι απαιτήσεις προδιαγραφών για
προμήθειες, που θα επιβάλλουν τα προς προμήθεια αντικείμενα, κ.λπ. να
παράγονται από ανακυκλώσιμα υλικά, στο πλαίσιο της πολιτικής κυκλικής
οικονομίας, που προωθείται εδώ και λίγα χρόνια, για τη μείωση και
επανάχρηση των υλικών πριν την ανακύκλωσή τους καθώς και την προώθηση
νέων επιχειρηματικών μοντέλων με ενίσχυση της διευρυμένης ευθύνης των
παραγωγών υλικών.