Στη λύση ενός χρόνιου προβλήματος, το οποίο απασχολούσε τους επαγγελματίες, που δραστηριοποιούνται στο λιμάνι της Καβάλας «Απόστολος Παύλος» και συγκεκριμένα στον υπήνεμο μώλο προχώρησε η Ο.Λ.Κ. Α.Ε..

Πρόκειται για την απορροή των ομβρίων υδάτων. Ένα ζήτημα το οποίο δημιουργούσε ιδιαίτερα προβλήματα κατά τη διάρκεια των έντονων βροχοπτώσεων.

Η διοίκηση της Ο.Λ.Κ. Α.Ε., ήρθε σε επικοινωνία με τους καταστηματάρχες, καθάρισαν τα φρεάτια και προχώρησαν στην τοποθέτηση του απαραίτητου εξοπλισμού προκειμένου να λυθεί ένα σοβαρό πρόβλημα το οποίο επηρέαζε τη λειτουργία των επιχειρήσεών τους.