Μέσω του έργου MED4ALL που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα INTERREG Ελλάδα – Βουλγαρία 2014-2020, πετύχαμε για τον Δήμο Παγγαίου την έγκριση χρηματοδότησης με 40.000 ευρώ για την προμήθεια περισσοτέρων από 3000 rapid tests αντιγόνου, τα οποία θα αξιοποιηθούν σε συνεργασία με το Κέντρο Υγείας και τον Ιατρικό Σύλλογο Καβάλας, στο πλαίσιο των προσπαθειών αντιμετώπισης της πανδημίας COVID-19.