Ολοκληρώθηκε η διαδικασία υποβολής προσφορών και αναδείχθηκε Ανάδοχος στο πλαίσιο συνοπτικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών «Ανόρυξη ερευνητικών υδρογεωτρήσεων στις Κοινότητες Κορυφών και Λιμνιών Δ.Ε. Φιλίππων».

Σκοπός των συγκεκριμένων ερευνητικών γεωτρήσεων είναι ο έλεγχος δύο διαφορετικών περιοχών για την εύρεση νερού κατάλληλης ποσότητας και ποιότητας. Σε περίπτωση επιτυχουσών γεωτρήσεων, με την αξιοποίησή τους

α) θα αντιμετωπισθούν φαινόμενα λειψυδρίας ιδιαίτερα στην Κοινότητα Κορυφών, και

β) θα επιτευχθεί η ομαλή υδροδότηση, εξαιτίας των λειτουργικών αστοχιών που εμφανίζονται στα δυο αντλιοστάσια και στο μεγάλο μήκους εξωτερικό δίκτυο σε μία ιδιαιτέρως δυσπρόσιτη περιοχή, καθώς και η μείωση του ιδιαιτέρως αυξημένου λειτουργικού κόστους, ως επακόλουθο της ανύψωσης του νερού σε μεγάλο υψόμετρο, στην Κοινότητα Λιμνιών.