Οι Σύλλογοι Γονέων και Κηδεμόνων των σχολείων του νησιού μας, αποστείλαμε επιστολή προς την Υπουργό Παιδείας, τον Υπουργό Υγείας και τον Υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη, με την οποία ζητάμε την άμεση αναστολή της δια ζώσης εκπαίδευσης όλων των σχολικών μονάδων της Θάσου ως μέτρου προστασίας και αποφυγής επιδείνωσης της επιδημιολογικής κατάστασης του νησιού.

Η επιστολή κοινοποιήθηκε επίσης στο Διευθυντή Δημόσιας Υγείας ΠΕ Καβάλας, στον Προϊστάμενο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης ΑΜΘ και στους Διευθυντές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Καβάλας.
Το ΔΣ του Συλλόγου