Οι εργαζόμενοι των Τμημάτων Καθαριότητας και Πρασίνου του Δήμου Καβάλας, υπό την επίβλεψη των αρμοδίων υπηρεσιακών παραγόντων, ξεκίνησαν την Τρίτη 19 Μαΐου 2020 τις εργασίες αποψίλωσης των χόρτων και ευπρεπισμού κοινοχρήστων χώρων στον κεντρικό δρόμο του Παληού.

Τα συνεργεία θα παραμείνουν στην περιοχή μέχρι το τέλος της τρέχουσας εβδομάδας, καθώς μετά την ολοκληρωμένη παρέμβαση στην οδό Μελίνας Μερκούρη, θα φροντίσουν για τον καθαρισμό των υπολοίπων δρόμων και των διόδων που οδηγούν στο παραλιακό μέτωπο.