Ένα μεγάλο μέρος των υποδομών υποστήριξης της 114 Πτέρυγας Μάχης είναι έτοιμο προς χρήση, ενώ για αυτό που η ολοκλήρωσή του έχει προγραμματιστεί για το 2022, λόγω των προβλεπόμενων διαγωνιστικών διαδικασιών, έχουν καθοριστεί ενδιάμεσες λύσεις κι έτσι τα αεροσκάφη Rafale, που ήδη αφίχθηκαν, επιχειρούν άμεσα και απρόσκοπτα. Αυτό τόνισε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Παναγιωτόπουλος απαντώντας σε ερώτηση που κατέθεσε ο βουλευτής Κυριάκος Βελόπουλος με θέμα “Υποδομές υποστήριξης Rafale”.

Αναφορικά με τον εξοπλισμό των αεροσκαφών, όπως ανταλλακτικά, συσκευές, επίγεια μέσα, αναλώσιμα, και λοιπά υλικά, ο Ν. Παναγιωτόπουλος επισήμανε ότι “παραλαμβάνεται σύμφωνα με τον προγραμματισμό που προβλέπεται συμβατικά. Την παρούσα χρονική περίοδο, έχει παραληφθεί και έχει μεταφερθεί στην 114 Πτέρυγα Μάχης το μεγαλύτερο μέρος του εξοπλισμού των δύο πρώτων εκ των τεσσάρων συνολικά παρτίδων παραδοτέων, όπου συμπεριλαμβάνεται ο απαραίτητος εξοπλισμός για τα πρώτα στάδια συντήρησης των αεροσκαφών”.

Για τις εκπαιδεύσεις του προσωπικού της Πολεμικής Αεροπορίας στο συγκεκριμένο τύπο αεροσκαφών, ο υπουργός ξεκαθάρισε ότι “υλοποιούνται σύμφωνα με τις συμβατικές προβλέψεις. Ειδικότερα, μέχρι τις αρχές Ιανουάριου 2022 ολοκληρώθηκε το μεγαλύτερο μέρος των εκπαιδεύσεων, ιπτάμενου και τεχνικού προσωπικού, στις εγκαταστάσεις του προμηθευτή, δηλαδή της Dassault Aviation και της Γαλλικής Πολεμικής Αεροπορίας, ενώ είναι σε εξέλιξη ή προγραμματίζονται εντός του 2022 περαιτέρω εκπαιδεύσεις τόσο στη Γαλλία όσο και στην 114 Πτέρυγα Μάχης”. “Παράλληλα”, συμπλήρωσε, “το προσωπικό του οποίου η εκπαίδευση έχει ολοκληρωθεί, είναι καθ’ όλα έτοιμο να αναλάβει την υποστήριξη των εν λόγω αεροσκαφών”.

Εξάλλου, απαντώντας σε ερώτηση που κατέθεσε ο Κυριάκος Βελόπουλος με θέμα “Εκτός των συμβάσεων η συμμετοχή της εγχώριας βιομηχανίας για τα “Rafale””, ο Ν. Παναγιωτόπουλος υπογράμμισε: “H Γενική Διεύθυνση Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων (ΓΔΑΕΕ) του υπουργείου Εθνικής Άμυνας βρίσκεται ήδη σε επαφή με τις κατασκευάστριες εταιρείες του δομικού μέρους, των ηλεκτρονικών συστημάτων, του κινητήρα και των όπλων του αεροσκάφους προκειμένου να υπάρξει ενημέρωση για τους τομείς συνεργασίας με την Ελληνική Αμυντική Βιομηχανία (ΕΑΒΙ) στο πλαίσιο της διασφάλισης της ασφάλειας εφοδιασμού του προγράμματος αλλά και να εξεταστεί ένα προσδόκιμο σχέδιο συμμετοχής της ΕΑΒΙ στο πρόγραμμα, και ειδικότερα η δυνατότητα ένταξης της ΕΑΒΙ στον ευρύτερο κύκλο των υποκατασκευαστών των συστημάτων τους, γνωστοποιώντας συγκεκριμένα στοιχεία του σχεδιασμού τους”.

Ειδικότερα, επισήμανε ότι “κατά την περίοδο διεξαγωγής των διαπραγματεύσεων για τη συμπληρωματική προμήθεια των 6 μαχητικών αεροσκαφών “Rafale” και των όπλων τους και σε απάντηση των ανωτέρω, οι εν λόγω εταιρείες γνωστοποίησαν εγγράφως συγκεκριμένες προτάσεις στο πλαίσιο της διασφάλισης της ασφάλειας εφοδιασμού και της συμμετοχής της ΕΑΒΙ στο πρόγραμμα και δεσμεύτηκαν για την υλοποίησή τους”.
Διευκρίνισε, δε, ότι “λεπτομέρειες δε δύνανται να κοινοποιηθούν μέσω της παρούσας διαδικασίας, καθόσον αποτελούν διαβαθμισμένες πληροφορίες”.

Τόνισε, επίσης, ότι “στα σχέδια των συμβάσεων περιέχεται η πρόταση άρθρου που προβλέπει τη συμφωνία των μερών για συγκεκριμένα έργα και δράσεις, τα οποία θα είναι επωφελή για την εφαρμογή των συμβάσεων και θα αφορούν στην προστασία των ουσιωδών συμφερόντων της Ελληνικής Εθνικής Άμυνας και την ασφάλεια εφοδιασμού της”.
“Το θεσμικό πλαίσιο εξασφαλίζει το αδιάβλητο στις μεταθέσεις στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων”

“Το πλαίσιο των μεταθέσεων των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ), ρυθμίζεται σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, το οποίο εξασφαλίζει το αδιάβλητο και την αντικειμενικότητα στις μεταθέσεις”.
Αυτό επισήμανε, μεταξύ άλλων, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νικόλαος Παναγιωτόπουλος, απαντώντας σε ερώτηση που κατέθεσαν στη Βουλή 23 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ “Αδικίες στους κανόνες μοριοδότησης μεταθέσεων του Στρατού Ξηράς και αυξανόμενες επιστροφές αποστράτων σε θέσεις που στερούνται οι εν ενεργεία αξιωματικοί”.

Παράλληλα υπενθύμισε ότι “εκδόθηκε ήδη η νέα υπουργική απόφαση, {υπό στοιχεία Φ.411/12/362832/Σ.8977/08-12-2021 (Β΄5700)}, για τη μοριοδότηση των στελεχών, ικανοποιώντας αιτήματα τα οποία είχαν διατυπωθεί, αλλά και διορθώνοντας σφάλματα ή παραλείψεις τα οποία διαπιστώθηκαν προϊόντος του χρόνου και των συνθηκών”.
Ειδικότερα διευκρίνισε:

 • Η διαφοροποίηση μοριοδότησης των θέσεων σε ορισμένες υπηρεσίες στη Φρουρά της Αττικής, μεταξύ των οποίων και οι υπηρεσίες του ΥΠΕΘΑ, έγκειται στα ιδιαίτερα καθήκοντα αυξημένης ευθύνης και επιτελικών διεργασιώ,ν που συνυφαίνονται με το ανελαστικά επιβαρυμένο ωράριο εργασίας,
 • Η μοριοδότηση στελεχών της Πολεμικής Αεροπορίας δεν πραγματοποιείται ανά γεωγραφική περιοχή, αλλά σύμφωνα με την επιχειρησιακή βαρύτητα κάθε μονάδας. Επιπλέον, η μοριοδότηση αυτή ποικίλει αναλόγως της ειδικότητας και της εξειδίκευσης κάθε στελέχους. Πάντως, έχει ληφθεί υπόψη το σύνολο των προτάσεων που έχουν υποβληθεί τόσο από τις μονάδες – υπηρεσίες, όσο και από τα ίδια τα στελέχη κατά καιρούς,
 • Σχετικά με την εξουσιοδότηση του συμβουλίου Μεταθέσεων να παρακάμπτει τη μοριοδότηση και τα θεσμοθετημένα αξιολογικά κριτήρια στις μεταθέσεις εξωτερικού, αυτό δεν ισχύει, καθόσον η μοναδική περίπτωση υπερκέρασης κριτηρίων από τα συμβούλια Μεταθέσεων {άρθρο 3, παρ 1(ζ) της νέας υπουργικής απόφασης} είναι αυτή της αδυναμίας επιλογής προσωπικού που πληροί τις προϋποθέσεις κάλυψης της εκάστοτε θέσης εξωτερικού, και μάλιστα περιορίζεται μόνο στα κριτήρια χρονικών περιορισμών, ήτοι να μην έχει παρέλθει το απαιτούμενο χρονικό διάστημα των τεσσάρων ετών από τον επαναπατρισμό του στελέχους λόγω προηγούμενης μετάθεσης στο εξωτερικό ή η συνολική διάρκεια παραμονής του στελέχους στο εξωτερικό, συγκεκριμένα δε για εκπαίδευση, τοποθέτηση, μετάθεση ή απόσπαση, να μην ξεπερνά τους ογδόντα μήνες.
  Σε κάθε περίπτωση, ο τρόπος μοριοδότησης των θέσεων ανά κλάδο της εν λόγω υπουργικής απόφασης, αποτέλεσε αντικείμενο ενδελεχούς επεξεργασίας και συντονισμένης διαβούλευσης με τις οικείες υπηρεσίες των Γενικών Επιτελείων, επανέλαβε.
  Σχετικά με τις ανακλήσεις αποστράτων αξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων στην ενέργεια, ο κ. Παναγιωτοπουλος τόνισε ότι “περιορίζονται σε εξαιρετικά μικρό αριθμό περιπτώσεων και αποφασίζονται, είτε με όσα προβλέπονται στους οικείους πίνακες οργάνωσης υπηρεσιών ή προεδρικά διατάγματα, είτε υπό το πρίσμα κάλυψης ειδικών αναγκών και συγκεκριμένα, για τη στελέχωση θέσεων που απαιτούν εξειδικευμένη γνώση και εμπειρία κυρίως στο εσωτερικό, αλλά και στο εξωτερικό, με την πρακτική αυτή να ακολουθείται διαχρονικά, μηδέ και του προσφάτου παρελθόντος εξαιρουμένου.
  Επίσης, ανακλήσεις εν αποστρατεία στελεχών στην ενέργεια πραγματοποιούνται και για λόγους υγείας.
  Περαιτέρω, διευκρίνισε, ότι αναλυτικά στοιχεία δεν είναι δυνατόν να αποδεσμευθούν μέσω της παρούσας διαδικασίας, καθόσον συνιστούν στοιχεία που οποιαδήποτε δημοσίευσή τους μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην εθνική άμυνα και την ασφάλεια της χώρας {παρ.4 του άρθρου 2 του ν.3861/2010 (Α΄112)}, ενώ παράλληλα για τους ανακληθέντες για λόγους υγείας υφίστανται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.
  Τέλος ο υπουργός Εθνικής Άμυνας γνωστοποίησε την πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση για τα Γενικά Επιτελεία η οποία, για ένα έκαστο εξ αυτών, αναλύεται:
 • ΓΕΕΘΑ: 32.050 ευρώ για το έτος 2021 και 48.075 ευρώ για το έτος 2022,
 • ΓΕΣ: 178.535,88 ευρώ για το έτος 2021 και 706.092,36 ευρώ για το έτος 2022,
 • ΓΕΝ: 368.866,01 ευρώ για το έτος 2021 και 453.326,10 ευρώ για το έτος 2022 και
 • ΓΕΑ: 558.183,66 ευρώ για το έτος 2021 και 54.746,72 ευρώ για τον Ιανουάριο 2022.
  Την ερώτηση υπέγραφαν οι βουλευτές: Γεώργιος Τσίπρας, Καλλιόπη Βέττα, Δημήτριος Βίτσας, Αναστασία Γκαρά, Γιάννης Γκιόλας, Θεόδωρος Δρίτσας, Τάνια Ελευθεριάδου, Διονύσιος Καλαματιανός, Χαρούλα Καφαντάρη, Σπυρίδων Λάππας,Κυριακή Μάλαμα, Κωνσταντίνος Μάρκου, Ανδρέας Μιχαηλίδης, Κωνσταντίνος Μπάρκας, Αθανάσιος Μωραΐτης, Παναγιού Πούλου, Γιάννης Ραγκούσης, Ελισσάβετ Σκούφα, Ολυμπία Τελιγιορίδου, Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης, Σωκράτης Φάμελλος, Δημήτριος Χαρίτου και Μιλτιάδης Χατζηγιαννάκης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Προηγούμενο άρθροΕπιστολή Νίκου Ξανθόπουλου για τους βρεφονηπιακούς σταθμούς του Δήμου Καβάλας
Επόμενο άρθροΔιακοπή Κυκλοφορίας στις οδούς Κασσάνδρου και Αβέρωφ την Τρίτη 8 Φεβρουαρίου