Συνεργείο της Δ.Ε.Υ.Α. Καβάλας, την Τρίτη 26 Μαΐου 2020, σε έλεγχο που πραγματοποίησε στην περιοχή του Παληού Καβάλας διαπίστωσε υδροκλοπή.

Σύμφωνα με την αναφορά που συντάχθηκε, στο δίκτυο ύδρευσης της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. επενέβη ιδιώτης με σκοπό την λήψη ατιμολόγητου νερού σε βάρος της Επιχείρησης αλλά και των καταναλωτών της.

Από την Δ.Ε.Υ.Α.Κ. κινήθηκαν οι νόμιμες διαδικασίες που προβλέπονται από τον κανονισμό Ύδρευσης.

Φώτο αρχείου