Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο διοικητικό συμβούλιο του συνεταιρισμού Eurotaxi Καβάλας:

Πρόεδρος Σπύρος Παχούμης

Αντιπρόεδρος Μάκης Τερλάκης

Γενικός Γραμματέας Κωνσταντίνος Πολυχρονιάδης

Ταμίας Κωνσταντίνος Τασσόπουλος

Μέλη Κεϊσογλου Στέφανος

Καραμπιμπέρης Τάσος

Χρήστος Πλιάκας