Από την ΠΑΜΘ/ΠΕ Καβάλας και ειδικότερα από την Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών ανακοινώνεται ότι στις 21 Οκτωβρίου 2020 ημέρα Τετάρτη η Υπηρεσία, δεν θα δέχεται κοινό προς εξυπηρέτηση λόγω της επείγουσας καταχώρισης και έκδοσης μέσω του μηχανογραφικού συστήματος όλων των αδειών κυκλοφορίας οχημάτων και Δελτίων Εκπαίδευσης και Εξέτασης υποψηφίων οδηγών και αναθεωρήσεων που διεκπεραιώθηκαν το διάστημα που το σύστημα on line του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών ήταν εκτός λειτουργίας.

Κατ’ εξαίρεση θα γίνονται δεκτοί προς εξυπηρέτηση οι πολίτες που έχουν προγραμματισμένο ραντεβού για την συγκεκριμένη ημέρα.