Με την ενίσχυση του Δήμου Παγγαίου με τις προσλήψεις προσωπικού Κοινωφελούς Εργασίας, έχουν οργανωθεί περισσότερα συνεργεία που ασχολούνται στον τομέα της καθαριότητας αλλά και στην υλοποίηση διαφόρων έργων και εργασιών.

Σε αυτή την κατεύθυνση προχωρούν με γρηγορότερους ρυθμούς παρεμβάσεις σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες, ώστε να αντιμετωπίζονται προβλήματα που υπήρχαν και δεν μπορούσαν να προχωρήσουν λόγω ελλιπούς προσωπικού.

Σύμφωνα με τον Δήμαρχο Παγγαίου για την Διοίκηση του Δήμου Παγγαίου ο Δημότης παραμένει στο επίκεντρο και καταβάλλεται κάθε προσπάθεια για τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας ζωής και της καθημερινότητάς του.