Προμήθεια μεταλλικών κάδων απορριμμάτων στο Δήμο Νέστου. Πιο συγκεκριμένα, 14 νέους, μεταλλικούς κάδους απορριμμάτων προμηθεύτηκε η Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου Νέστου.

Τις επόμενες ημέρες πρόκειται να ξεκινήσει η διαδικασία τοποθέτησης των νέων κάδων σε αντικατάσταση των παλαιών φθαρμένων. Οι νέοι κάδοι θα τοποθετηθούν στις δημοτικές κοινότητες με γνώμονα την καλύτερη λειτουργία του δικτύου αποκομιδής απορριμμάτων.

Ο Δήμος Νέστου καταβάλλει κάθε προσπάθεια για την σωστή διαχείριση όλων των απορριμμάτων, την ξεχωριστή διαλογή αυτών και την περαιτέρω επεξεργασία τους.
Παρακαλούμε τους δημότες να μεριμνούν ώστε να μεταφέρουν τα απορρίμματα στους αντίστοιχους κάδους.

Η ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΘΕΣΗ ΟΛΩΝ ΜΑΣ.