Σύμφωνα με δηλώσεις του Περιφερειάρχη Αν. Μακεδονίας – Θράκης κ. Μέτιου, ξεκινά ο σχεδιασμός για τη χρηματοδότηση μεγάλων έργων υποδομών μέσω του ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάκαμψης.

Σε αυτό το πλαίσιο, είναι πρώτιστη ανάγκη να διεκδικηθεί και να εξασφαλιστεί η χρηματοδότηση της σιδηροδρομικής σύνδεσης του εμπορικού λιμένα της Ν. Καρβάλης με τους Τοξότες Ξάνθης.

Το έργο αυτό έχει πλέον υψηλό βαθμό ωριμότητας μελετών και παίζει καθοριστικό ρόλο ώστε η Καβάλα να αναδειχθεί σε κόμβο συνδυασμένων μεταφορών και να ενισχύσει τις αναπτυξιακές της προοπτικές προς όφελος των πολιτών μας.

Ταυτόχρονα, η σιδηροδρομική σύνδεση έχει Εθνική και Ευρωπαϊκή σημασία, καθώς συνδέει το λιμάνι της Καβάλας με τη Βαλκανική και Ευρωπαϊκή ενδοχώρα.

Η προτεραιότητα αυτή δεν πρέπει να υποβαθμίσει καθόλου και τις άλλες αναπτυξιακές διεκδικήσεις της Καβάλας που επίσης πρέπει να προωθηθούν: οδικός άξονας Ε61 Καβάλα-Δράμα-Σέρρες, ολοκλήρωση έργων εμπορικού λιμένα, Περιμετρική Καβάλας, Ανατολική Σιδηροδρομική Εγνατία.

Ο Δήμος Καβάλας, η Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας και όλοι οι τοπικοί παράγοντες και φορείς οφείλουν να συντονιστούν, ώστε να τεθεί από κοινού η διεκδίκηση αυτή άμεσα σε όλα τα κέντρα λήψης αποφάσεων.

Για την Ανεξάρτητη Δημοτική Κίνηση

“Ο ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΜΑΣ”

Ο Επικεφαλής

 

Μάκης Παπαδόπουλος

Δημοτικός Σύμβουλος Καβάλας