Στις αρχές του μήνα εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ο Νέος Χάρτης Περιφερειακών Ενισχύσεων 2022-2027 για την Ελλάδα, με τον οποίο μπαίνουν τα θεμέλια για ένα νέο πλέγμα κρατικών ενισχύσεων αυξημένης έντασης για όλη σχεδόν την Ελληνική επικράτεια. Συγκεκριμένα ο χάρτης προβλέπει υψηλά ποσοστά ενίσχυσης στην πλειοψηφία των Περιφερειών της χώρας (30-50% για τις μεγάλες επιχειρήσεις, 40-60% για τις μεσαίες και 50-70% για τις μικρές επιχειρήσεις) με επιπλέον προσαύξηση 10% για τις περιοχές Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης.

Το γεγονός αυτό αποτελεί μεγάλη επιτυχία της Ελληνικής Κυβέρνησης στη διεκδίκηση έναντι της ΕΕ.

Παράλληλα, από την Τρίτη 18 Ιανουαρίου 2022 βρίσκεται στις Επιτροπές της Βουλής προς επεξεργασία πριν την τελική του ψήφιση το νομοσχέδιο «Αναπτυξιακός Νόμος – Ελλάδα Ισχυρή Ανάπτυξη» του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Το νομοσχέδιο περιλαμβάνει ρυθμίσεις που στοχεύουν στη βελτίωση του επενδυτικού περιβάλλοντος στη χώρα μας και στην επιτάχυνση και ευελιξία των διοικητικών διαδικασιών για τις ιδιωτικές επενδύσεις. Βασίζεται σε συγκεκριμένους πυλώνες ανάπτυξης της επιχειρηματικής δραστηριότητας, ώστε να επιτευχθεί ο ψηφιακός και τεχνολογικός μετασχηματισμός των επιχειρήσεων (σύμφωνα με τις επιταγές της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης “Industry 4.0”), η πράσινη μετάβαση, η δημιουργία οικονομιών κλίμακας και η στήριξη καινοτόμων επενδύσεων. Επιπρόσθετα, ενισχύονται οι τομείς του τουρισμού, της μεταποίησης και της αγροδιατροφής, ενώ υπάρχει ειδική μέριμνα για τις επενδύσεις που θα υλοποιηθούν στις περιοχές απολιγνιτοποίησης.

Επιπλέον, προβλέπει την υπαγωγή επενδυτικών σχεδίων αυτοτελώς, πέραν των ενισχύσεων Περιφερειακού χαρακτήρα. Με την πρωτοβουλία αυτή, ενισχύσεις σε τομείς όπως η έρευνα και η καινοτομία, η προστασία του περιβάλλοντος καθώς και οι ενισχύσεις κοινωνικού πρόσημου (π.χ. επαγγελματική κατάρτιση εργαζόμενων σε μειονεκτική θέση ή με αναπηρία) αποτελούν πλέον ολοκληρωμένα επενδυτικά σχέδια.

Επιπρόσθετα, το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, με ταχύτητα χωρίς προηγούμενο (μέχρι το τέλος του 2026) και συνδυάζοντας για πρώτη φορά επενδύσεις και μεταρρυθμίσεις μέσω των τεράστιων πόρων που θα διαθέσει, πρόκειται να κινητοποιήσει ιδιωτικούς πόρους και να επιτρέψει στη χώρα να πραγματοποιήσει όχι απλώς μια δυναμική ανάκαμψη, αλλά να μπει σε μια μόνιμη, μακροχρόνια πορεία ανάπτυξης και αλλαγής του παραγωγικού της μοντέλου, προς όφελος ολόκληρης της ελληνικής κοινωνίας.

Η Ελλάδα, χάρη στη διαπραγμάτευση που έκανε η Ελληνική Κυβέρνηση, έχει κερδίσει τους περισσότερους πόρους κατά κεφαλήν στην Ευρώπη από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης.

Πιστεύουμε ότι το τρίπτυχο αυτό πλέγμα:

  • Νέος Χάρτης Περιφερειακών Ενισχύσεων 2022-2027 για την Ελλάδα
  • Αναπτυξιακός Νόμος – Ελλάδα Ισχυρή Ανάπτυξη
  • Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

· συνιστά μία ιστορική ευκαιρία για την Ελλάδα, μετά από τη “λαίλαπα” της κρίσης χρέους του 2010 – 2018 και της πανδημίας του Covid-19, ώστε η χώρα να μπορέσει να ανασυγκροτήσει και να εκσυγχρονίσει τον παραγωγικό της ιστό και την οικονομία της.

· αποτελεί την απαρχή ενός μεγάλου επενδυτικού κύκλου, με σημαντικά οφέλη τόσο για την επιχειρηματικότητα όσο και για την εθνική οικονομία.

· θα επιτύχει τη δημιουργία νέων και ποιοτικών θέσεων εργασίας σε όλες τις Περιφέρειες της Ελλάδας και θα επιφέρει την ευρωστία των τοπικών κοινωνιών και οικονομιών.

Μπροστά σε αυτό το ευνοϊκό πλαίσιο, εμείς ως Τοπική Αυτοδιοίκηση καλούμαστε να διαμορφώσουμε και να ασκήσουμε με συγκεκριμένες δράσεις τη δική μας πολιτική, για να δημιουργήσουμε ένα φιλικό περιβάλλον που θα επιτρέπει στον ιδιωτικό τομέα να επενδύσει στην Καβάλα που θέλουμε, που οραματιζόμαστε και που μας αξίζει.

Στην Καβάλα:

· του Ψηφιακού και Τεχνολογικού Μετασχηματισμού της Έρευνας και της Εφαρμοσμένης Καινοτομίας,

· του Νέου Επιχειρείν,

· της Επιχειρηματικότητας 360ο ,

· της Αγροδιατροφής, της Πρωτογενούς Παραγωγής και της Μεταποίησης Γεωργικών Προϊόντων και Αλιείας,

· των νέων Μεγάλων Επενδύσεων,

· των Ευρωπαϊκών Αλυσίδων Αξίας, και

· του Κλασικού Τουρισμού, καθώς και των Εναλλακτικών Μορφών Τουρισμού.

Η παράταξή μας Ο ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΜΑΣ θα στηρίξει και θα συνεισφέρει ουσιαστικά σε κάθε προσπάθεια της Τοπικής μας Κοινωνίας και Οικονομίας να συμμετέχουν σε αυτό το Εθνικό Αναπτυξιακό εγχείρημα.

Όπως άλλωστε στεκόμαστε εμπράκτως και με όλες μας τις δυνάμεις στην Ανάπτυξη του τόπου μας όλα αυτά τα χρόνια.

Ο Δήμος Καβάλας πρέπει να δώσει το “παρών” σε αυτή την ιστορική ευκαιρία, που θα σφραγίσει την πορεία της Τοπικής μας Οικονομίας για την επόμενη δεκαετία.

Για την Ανεξάρτητη Δημοτική Κίνηση
“Ο ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΜΑΣ”
Ο Επικεφαλής

Μάκης Παπαδόπουλος
Δημοτικός Σύμβουλος Καβάλας

Προηγούμενο άρθροΔ. Κολγιώνης: “Αναβαθμίζουμε το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Φερών αφήνοντας πίσω το λαϊκισμό”
Επόμενο άρθροMη λειτουργία των σχολικών μονάδων της Θάσου 24 και 25-01-2022