Ανακοινώθηκε σήμερα από το Υπουργείο Εσωτερικών ότι ο Δήμος Καβάλας λαμβάνει ποσό 933.657,80 ευρώ ως επιχορήγηση για την κάλυψη εκτάκτων δαπανών που προκαλούνται από την πανδημία του κορωνοϊού.

Δεν υπάρχει πλέον καμία δικαιολογία για τον Δήμαρχο Καβάλας για να συνεχίσει να αρνείται την αύξηση της δαπάνης για τον καθαρισμό των σχολείων και την ορθή τήρηση των μέτρων προστασίας και ασφάλειας σε αυτά.

Καλούμε τον Δήμαρχο Καβάλας να προχωρήσει ΤΩΡΑ στην αύξηση:

  • του αριθμού των σχολικών καθαριστριών πλήρους απασχόλησης (τουλάχιστον κατά 25 άτομα) από τον πίνακα των αποτελεσμάτων της προκήρυξης, τηρώντας τη σειρά προτεραιότητας.
  • του ωραρίου των σχολικών καθαριστριών τρίωρης απασχόλησης κατά μία ώρα.

Για την Ανεξάρτητη Δημοτική Κίνηση
“Ο ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΜΑΣ”
Ο Επικεφαλής

Μάκης Παπαδόπουλος
Δημοτικός Σύμβουλος Καβάλας