Ο νέος κανονισμός του Κοινωνικού Παντοπωλείου, που ψηφίστηκε την Πέμπτη από το Δημοτικό Συμβούλιο, αποδεικνύει ότι η διοίκηση του Δήμου Καβάλας δεν έχει καμία επαφή με την τραγική υγειονομική, κοινωνική και οικονομική πραγματικότητα που βιώνουν καθημερινά οι δημότες μας.

Τα χαμηλά εισοδηματικά κριτήρια που ορίζει ο νέος κανονισμός, για να γίνουν οι δημότες δικαιούχοι του Κοινωνικού Παντοπωλείου, αποκλείουν ουσιαστικά ένα μεγάλο μέρος των συμπολιτών μας που είναι μεν εργαζόμενοι, μικρο-επαγγελματίες, συνταξιούχοι, και από άλλες ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, αλλά αντιμετωπίζουν την απειλή της φτώχειας και βιώνουν πραγματικά προβλήματα καθημερινής επιβίωσης.

Η παράταξή μας, ήδη από το 2017, έχει διατυπώσει την πρόταση να επεκταθούν τα εισοδηματικά κριτήρια για το Κοινωνικό Παντοπωλείο, έτσι ώστε να πλησιάσουν τα Εθνικά Όρια Φτώχειας ανά μέγεθος νοικοκυριού.

Στόχος του Κοινωνικού Παντοπωλείου δεν είναι να καλύπτει μόνο όσους αντιμετωπίζουν την ακραία φτώχεια, αλλά και όσους ανήκαν κάποτε στα μικρομεσαία εισοδήματα και τώρα βρίσκονται στα Εθνικά Όρια της Φτώχειας.

Πιο συγκεκριμένα, προτείνουμε τα εξής εισοδηματικά κριτήρια:

Οικογενειακή κατάσταση

ΕΘΝΙΚΟ ΟΡΙΟ ΦΤΩΧΕΙΑΣ

ΚΟΙΝ. ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ

(Πρόταση διοίκησης Δήμου)

ΚΟΙΝ. ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ

(Πρόταση Ο ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΜΑΣ)

 Μεμονωμένο άτομο

4.917

3.600

4.900

Οικογένεια χωρίς εξαρτώμενο μέλος ή άτομο με 1 εξαρτώμενο μέλος

4.800

7.350

 Οικογένεια με 1 εξαρτώμενο μέλος ή άτομο με 2 εξαρτώμενα μέλη

5.400

8.820

 Οικογένεια με 2 εξαρτώμενα μέλη ή άτομο με 3 εξαρτώμενα μέλη

10.326

6.000

10.290

 Οικογένεια με 3 εξαρτώμενα μέλη ή άτομο με 4 εξαρτώμενα μέλη

6.600

11.760

 Οικογένεια με 4 και άνω εξαρτώμενα μέλη ή άτομο με 5 και άνω εξαρτώμενα μέλη

7.200

13.230