Ας επαναλάβουμε την πραγματικότητα για τις παιδικές χαρές του Δήμου Θάσου γιατί κάποιοι προσπαθούν να ξεχάσουν αλλά η αλήθεια θα τους κυνηγάει……….

Στις αρχές του 2018 το Υπουργείο Εσωτερικών αποφάσισε τη χρηματοδότηση των Δήμων για την αναβάθμιση των παιδικών χαρών τους! Ο Δήμος μας τότε αποφασίστηκε να χρηματοδοτηθεί, με κριτήριο τον πληθυσμό, με το ποσό των 214.000 ευρώ!!!! Ο σχεδιασμός για τους χώρους που θα τοποθετούνταν οι παιδικές χαρές έγινε από την προηγούμενη Διοίκηση του Δήμου!!! Η εγκατάσταση των παιδικών χαρών έπρεπε να είχε ολοκληρωθεί έως 31/12/2019…..

Η νέα Διοίκηση του Δήμου, βρήκαμε και αυτό το έργο σε πλήρη στασιμότητα!!

Επιταχύναμε τις διαδικασίες ολοκλήρωσης του έργου και ευτυχώς το συγκεκριμένο προγραμμα πήρε και παράταση για την ολοκλήρωση του γιατί θα ήταν δύσκολο και για εμας σε τέσσερις μήνες να ολοκληρώσουμε το έργο!!Η τοποθέτηση των παιδικών χαρών είχε ως προϋπόθεση και την προηγούμενη εκτέλεση συγκεκριμένων εργασιών από το Δήμο για την ορθή εγκατάσταση τους!!! Κάτι που δεν είχε γίνει μέχρι το Σεπτέμβριο του 2019…… ίσως είχαν δρομολογηθεί στα χαρτιά……. αλλά όχι στην πράξη!!!!! Εμείς, ως νέα Διοίκηση, δεν είχαμε τη δυνατότητα παρεμβάσεων στο συγκεκριμένο έργο, το οποίο πρέπει να ολοκληρωθεί για να μη χαθεί η χρηματοδότηση !!!!

Γνωρίζουμε ότι επιβάλλεται να γίνουν και θα γίνουν και άλλες παιδικές χαρές σε Κοινότητες που ήταν εκτός σχεδιασμού, όπως ο Πρίνος…….

Αυτή είναι η πραγματικότητα για τις παιδικές χαρές!!!!

Αυτό που βέβαια είναι σημαντικό είναι ότι δημιουργούνται χώροι ΧΑΡΑΣ για τα παιδιά μας.