Οφείλουμε να ενημερώσουμε τους συμπολίτες μας ότι τίθεται σε ισχύ το άρθρο 16της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 10/8/2020, σύμφωνα με το οποίο απαγορεύεται η χορήγηση των αντιβιοτικών(εξαιρουμένων όσων προορίζονται για τοπική χρήση)χωρίς ιατρική συνταγή και σε οποιαδήποτε παράβαση θ; επιβάλλονται οι προβλεπόμενες κυρώσες της κείμενης νομοθεσίας.

Η συνταγογράφηση αποτελεί σημαντική ιατρική πράξη.

Μετά τη λήψη λεπτομερούς ιστορικού και κλινικής εξέτασης, ο Ιατρός ή ο Οδοντίατρος χορηγεί τα ενδεικνυόμενα αντιβιοτικα για να θεραπεύσει τον ασθενή. Ο Φαρμακοποιός από την άλλη είναι ο μόνος που έχει το δικαίωμα να εκτελεί συνταγές και να επικοινωνεί με τον Ιατρό ή τον Οδοντίατρο αν παρατηρήσει διαφοροποίηση της συνταγής από τυπικό θεραπευτικό σχήμα.

Δυστυχώς αν συνεχισθεί η αλόγιστη χρήση τους σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, τα ανθεκτικά μικρόβια θα αποτελέσουν τη μεγαλύτερη απειλή για την Παγκόσμια Υγεία έως το 2050.

Η αγαστή συνεργασία των Επιστημόνων Υγείας είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη διασφάλιση της Υγείας των Πολιτών.

Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ  ΚΑΒΑΛΑΣ ΡΑΚΙΤΖΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ                            

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΣΕΤΙΝΗΣ ΣΥΜΕΩΝ