Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1.-
Τις διατάξεις των άρθρων 52 του Ν.2696/1999 «Περί κύρωσης Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροπ. με αριθ. 48 Ν.4313/2014 και άρθρο 109 του Ν.2696/1999.
2.-
Την υπ’ αριθ. 6686 από 14-11-2014 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ Β-3086) όπως τροπ. Με υπ’ αριθ. ΔΝΣΒ/οικ42900/ΦΝ393 από 01-06-2016 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ Β-2090).
3.-
Την υπ’ αριθ. 2501/1/253-οα από 27-05-2021 απόφασή μας.
4.-
Το υπ’ αριθ. 100426 από 26-06-2021 έγγραφο της «Εγνατία Οδός Α.Ε.».
5.-
Την υπ’ αριθ. 4420/21/1444528 από 15-07-2021 αναφορά του Τ.Τ. Καβάλας.
και αποβλέποντας στην πρόληψη ατυχημάτων, στην αποφυγή της άσκοπης ταλαιπωρίας του κοινού και προκειμένου να διευκολυνθούν τα έργα που θα εκτελεστούν στην παραπάνω περιοχή.
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε
1.-
Την προσωρινή ρύθμιση κυκλοφορίας στον Α/Κ Άσπρων Χωμάτων της Εγνατίας Οδού, προκειμένου διευκολυνθούν οι εργασίες της Α΄Φάσης κατασκευής πλευρικών διοδίων, κατά το χρονικό διάστημα από 19-07-2021 μέχρι και 19-10-2021. Συγκεκριμένα:
α) Τον πλήρη αποκλεισμό των δύο εισόδων της Εγνατίας οδού (προς Θεσσαλονίκη και Ξάνθη)
β) Τον μερικό αποκλεισμό της εξόδου της Εγνατίας Οδού για τα οχήματα που κινούνται στο ρεύμα από Θεσσαλονίκη προς Ξάνθη και επιθυμούν να εξέλθουν από τον αυτοκινητόδρομο.
2.-
Κατά τη διάρκεια των εργασιών:
α) τα οχήματα που επιθυμούν να κινηθούν προς Ξάνθη θα εισέρχονται στην Εγνατία οδό μέσω του Α/Κ Αγίου Σίλα ή του κλάδου σύνδεσης μετά την Άσπρη Άμμο.
β) τα οχήματα που επιθυμούν να κινηθούν προς Θεσσαλονίκη κάτω των 5 τόνων θα εισέρχονται στην Εγνατία οδό μέσω των Α/Κ Αγίου Σίλα ή Α/Κ Πέρνης, κατά περίπτωση, ενώ τα οχήματα άνω των 5 τόνων θα εισέρχονται στον αυτοκινητόδρομο υποχρεωτικά μόνο μέσω του Α/Κ Πέρνης.
3.-
Την τροποποίηση μερικώς των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων που ελήφθησαν με την με α/α «3» απόφασή μας για την κατασκευή των μετωπικών διοδίων για μήκος περίπου 350 μ., δεδομένου των αλλαγών που επέρχονται δυνάμει της παρούσας απόφασης
4.-
Τα έργα θα εκτελούνται μόνο κατά τη διάρκεια της ημέρας, εκτός αν αυτά επιβάλλονται για ιδιαίτερους λόγους ασφαλείας και την αντιμετώπιση τελείως προσωρινών καταστάσεων, κατόπιν όμως έγκρισης του Τμήματος Τροχαίας Καβάλας. Η σήμανση θα παραμένει και κατά τη διάρκεια της νύχτας.
5.-
Με ευθύνη του αρμόδιου φορέα για την εκτέλεση των εργασιών αποκατάστασης να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή πρόκλησης κινδύνου στους χρήστες της οδού, τόσο κατά την διάρκεια της ημέρας όσο και κατά τη διάρκεια της νύκτας, ενώ η σήμανση θα τοποθετηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2696/1999 «Περί κυρώσεως του Κ.Ο.Κ.», όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3542/2007 «Τροποποιήσεις διατάξεων του Κ.Ο.Κ.» και την υπ’ αριθ. ΔΜΕΟ/Ο/613 από 16-02-2011 Απόφαση Υπουργού Μεταφορών & Επικοινωνιών (ΦΕΚ Β-905).
6.-
Το πιο πάνω μέτρο είναι προσωρινό και παύει να ισχύει μετά το πέρας των εργασιών, ενώ δύναται να παραταθεί η ισχύς του σε περίπτωση που δεν ολοκληρωθούν οι εργασίες.
7.-
Οι παραβάτες της παρούσας, τιμωρούνται σύμφωνα με τις ποινές που ορίζονται από το Ν.2696/1999 «Περί Κ.Ο.Κ.», όπως τροποποιήθηκε – αντικαταστάθηκε και ισχύει, καθώς και με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

Προηγούμενο άρθροΈκτακτα μέτρα προστασίας κατά του κορωνοϊού COVID-19 κατά τη μετακίνηση με πλοία- Αναλυτικές οδηγίες απο το Λιμεναρχείο Καβάλας
Επόμενο άρθροΠαναγιωτόπουλος- Ταγαράς λύνουν το θέμα του πάρκινγκ “Ροδόπη”