Κύριε Διοικητά

Κατόπιν και της πρόσφατης βίαιης επίθεσης και πρόκλησης σωματικών βλαβών σε νοσηλευτές από ασθενή του Ψυχιατρικού τμήματος καθίσταται ,επιτακτικότερη από ποτέ, η ανάγκη, αφενός πρόσληψης Βοηθητικού Υγειονομικού Προσωπικού (Φύλακες ασθενών, Τραυματιοφορείς, Μεταφορείς ασθενών) και αφετέρου η προέκταση της υπάρχουσας σύμβασης με την εταιρεία φύλαξης, ώστε να διασφαλίζεται η διαρκής,  φυσική παρουσία  υπαλλήλων φύλαξης και ασφάλειας στις νοσηλευτικές μονάδες του Νοσοκομείου.

Υπενθυμίζουμε πως στην Ψυχιατρική κλινική λόγω έλλειψης Βοηθητικού Υγειονομικού Προσωπικού καθήκοντα Φυλάκων ασθενών ασκούν οι Νοσηλευτές !

Επισημαίνουμε πως η προστασία  της σωματικής ακεραιότητας των εργαζομένων δεν είναι  απλά καθήκον της Διοίκησης του Νοσοκομείου, είναι υποχρέωση !

Παρακαλούμε να προχωρήσετε άμεσα στις ενδεδειγμένες ενέργειες

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                          Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΠΕΤΡΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ                                ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ