Θέλεις να συμμετέχεις στη διαμόρφωση της Ψηφιακής Στρατηγικής της Καβάλας;
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdT1EUUsmHuJAZwlyxpcxk0X3Z1fV8bzaO8l0cZohFs7vWMLg/viewform

Στο πλαίσιο του έργου Intelligent Cities Challenge, η Καβάλα είναι ανάμεσα στις 100 πόλεις που επιλέχθηκαν από όλη την Ευρώπη για να διαμορφώσουν μία αναπτυξιακή, ψηφιακή στρατηγική. Για το σκοπό αυτό, ο Δήμος Καβάλας καλεί επιχειρηματίες και εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα, στελέχη του δημόσιου τομέα, φοιτητές και άλλους πολίτες να συμβάλλουν με τις απόψεις τους.

Η συμβολή σας θα περιλαμβάνει την απάντηση σε ηλεκτρονικά ερωτηματολόγια ή/και τη συμμετοχή σας σε ενημερωτικές ημερίδες και εργαστήρια. Η συμμετοχή σας θα είναι πάντα προαιρετική και δε θα έχει κάποιο κόστος ή αμοιβή.

Αν επιθυμείτε να συμμετέχετε, συμπληρώστε τα στοιχεία σας στην φόρμα: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdT1EUUsmHuJAZwlyxpcxk0X3Z1fV8bzaO8l0cZohFs7vWMLg/viewform

IntelligentCitiesChallenge