Η ανακοίνωση των συλλόγων επαγγελματιών Λιμεναρίων και Ποτού Θάσου: