Εξώδικη πρόσκληση και δήλωση προς το Σωματείο εργαζομένων στον Πρίνο απέστειλε σήμερα η διοίκηση της Energean, ζητώντας για τελευταία φορά τον άμεσο τερματισμό της παράνομης κατάληψης των εγκαταστάσεων προκειμένου να μην παραβιάζονται οι συνθήκες ασφαλείας με προοπτική να επαναλειτουργήσει το συγκρότημα με ασφάλεια και να προχωρήσει το επενδυτικό πρόγραμμα της εταιρείας.

Ειδικότερα, με το εξώδικο ζητούνται από το Σωματείο μεταξύ άλλων τα εξής:

  • Να απομακρύνει άμεσα την αυτοαποκαλούμενη Ομάδα Ασφαλούς Περιφρούρησης Λειτουργίας, με την επισήμανση ότι οι όποιες συνθήκες ανασφάλειας δημιουργούνται από τις ενέργειες του Σωματείου και την παραβίαση των εντολών της διοίκησης.
  • Να απέχει από κάθε παρεμπόδιση της εισόδου της διοίκησης αλλά και όσων έχουν αντικείμενο εργασίας στο συγκρότημα
  • Να κατεβάσει άμεσα τα δυσφημιστικά για την εταιρεία και τα διοικητικά της στελέχη πανό που έχουν αναρτηθεί στον Πρίνο
  • Να σταματήσει την δια του Τύπου αλλά και προς τις εποπτεύουσες αρχές τη συκοφάντηση της διοικητικής ομάδας του Πρίνου και της εταιρείας γενικότερα
  • Να συνεργαστεί με την διοικητική ομάδα προκειμένου να επανέλθει η κανονικότητα και να επανεκκινήσουν τόσο η παραγωγή υπό συνθήκες ασφαλούς λειτουργίας όσο και τα επενδυτικά προγράμματα που διασφαλίζουν το μέλλον του Πρίνου, προς όφελος της απασχόλησης και της τοπικής κοινωνίας της Καβάλας.

ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΑΛΛΗΣ ΑΡΧΗΣ

ΕΞΩΔΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΗ

Της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Energean Oil & Gas – ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ» που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, Λεωφ. Κηφισίας αριθ. 32, με Α.Φ.Μ. 998380652, η οποία εκπροσωπείται νόμιμα από την Διευθύνουσα Σύμβουλο αυτής Αικατερίνη Σάρδη.
ΠΡΟΣ
Την πρωτοβάθμια επιχειρησιακή συνδικαλιστική οργάνωση με την επωνυμία «Σωματείο Εργαζομένων στην ΚΑΒΑΛΑ OIL AE “το Βαρέλι”», η οποία εδρεύει στη Ν. Καρβάλη Καβάλας, όπως νόμιμα εκπροσωπείται.

Σε συνέχεια προηγουμένων και πολλαπλών παραινέσεων και προτροπών μας, με την παρούσα σας καλούμε για υστάτη φορά όπως:
(1) Απομακρύνετε άμεσα από την πύλη του εργοστασίου την αυτοαποκαλούμενη Ομάδα Περιφρούρησης Ασφαλούς Λειτουργίας που έχετε σχηματίσει, προφασιζόμενοι δήθεν ανασφαλείς συνθήκες στη λειτουργία του εργοστασίου οι οποίες όμως, όποτε και στον βαθμό που δημιουργούνται, προκαλούνται από, και οφείλονται αποκλειστικά και μόνο σε, αυθαίρετες και κατά παράβαση ρητών εντολών της διοίκησης της εταιρείας ενέργειες σας, τις οποίες στη συνέχεια επικαλείστε για να προσδώσετε επίφαση νομιμότητας στις έκνομες ενέργειες σας,
(2) Απόσχετε άμεσα και εφεξής από κάθε ενέργεια που παρεμποδίζει την απρόσκοπτη και ασφαλή πρόσβαση και παραμονή στις εγκαταστάσεις του εργοστασίου τόσο της διοικητικής ομάδας της εταιρείας, στην οποία έχει ανατεθεί η ευθύνη διοίκησης του Πρίνου, όσο και των εργαζομένων που επιθυμούν να εργαστούν αλλά και κάθε άλλου δικαιούμενου πρόσβασης σύμφωνα με τον προγραμματισμό και τους κανονισμούς της εταιρίας,
(3) Παύσετε άμεσα τις παράνομες παρεμβάσεις σας σε εκείνα τα διοικητικά και λειτουργικά ζητήματα που ανήκουν στην αποκλειστική σφαίρα αμιγούς ευθύνης των διοικητικών στελεχών της εταιρείας και ασκήσετε τα νόμιμα συνδικαλιστικά σας δικαιώματα σύμφωνα με τους νόμους και το Σύνταγμα της Χώρας,
(4) Συνεργαστείτε με την διοικητική ομάδα, στην οποία το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, ως μόνο κατά νόμο αρμόδιο όργανο, έχει αναθέσει την ευθύνη διοίκησης και λειτουργίας των εγκαταστάσεων του εργοστασίου, προκειμένου να επανέλθει η κανονικότητα, να επανεκκινήσει η παραγωγή υπό συνθήκες ασφαλούς λειτουργίας και να καταστεί έτσι δυνατή η διασφάλιση των κεφαλαίων που έχουν ήδη προεγκριθεί, ώστε να συνεχίσει και ολοκληρώσει η εταιρεία τα ήδη δρομολογημένα αναπτυξιακά της προγράμματα που διασφαλίζουν το μέλλον του Πρίνου, προς όφελος όλων των εργαζομένων και γενικότερα της τοπικής κοινωνίας της Καβάλας,
(5) Κατεβάσετε πάραυτα τα παρανόμως αναρτηθέντα πανό που δυσφημίζουν την εταιρεία και διευθυντικά στελέχη της και
(6) Παύσετε την περαιτέρω, δια του Τύπου αλλά και προς και τις εποπτεύουσες Αρχές, συκοφάντηση της διοικητικής ομάδας του Πρίνου αλλά και της ίδιας της εταιρείας, στην οποία επιδίδεσθε καθημερινά το τελευταίο χρονικό διάστημα,
Άλλως η εταιρεία επιφυλάσσεται να ασκήσει κάθε νόμιμο δικαίωμα της για την αποκατάσταση της εύρυθμης λειτουργίας των εγκαταστάσεων και την ασφάλεια και προστασία των εργαζομένων, των εγκαταστάσεων και του περιβάλλοντος.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος, αρμόδιος δικαστικός επιμελητής εντέλλεται να επιδώσει νόμιμα την παρούσα προς το «Σωματείο Εργαζομένων στην ΚΑΒΑΛΑ OIL AE “το Βαρέλι”» για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, αφού την αντιγράψει στην έκθεση επίδοσής του.

Μαρούσι Αττικής, 06.12.2021

Για την εταιρεία

Η νόμιμη εκπρόσωπος
Κατερίνα Σάρδη

Προηγούμενο άρθροΚλειστοί δυο βρεφονηπιακοί σταθμοί στη Καβάλα για 10 ημέρες λόγω κρουσμάτων κορονοϊού
Επόμενο άρθροΈβρος: Οι τουρκικές αρχές συνέλαβαν Έλληνα αστυνομικό