Η πόλη μας συμμετέχει στο έργο Making Spend Matter, ένα από 25 Δίκτυα Μεταφοράς Καλών Πρακτικών του Προγράμματος URBACT III, που εγκρίθηκαν το 2019 και αφορά στη μεταφορά τεχνογνωσίας μιας αναγνωρισμένης καλής πρακτικής του Δήμου του Πρέστον (Ηνωμένο Βασίλειο) όπου «κεντρικά ιδρύματα» (anchor institutions) της περιοχής αξιοποιούν το εργαλείο της ανάλυσης των δαπανών με σκοπό τον αναπροσανατολισμό τους σε τοπικούς προμηθευτές επ’ ωφέλεια της τοπικής οικονομίας και κοινωνίας.

? Σκοπός του έργου είναι να αναδείξει τις δυνατότητες των Δήμων να επιλέγουν τοπικούς προμηθευτές αγαθών και υπηρεσιών όπου αυτό είναι δυνατό και με βάση το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο, ενδυναμώνοντας με αυτό τον τρόπο την τοπική οικονομία.

? O Δήμος Καβάλας στο πλαίσιο του έργου αυτού κατάφερε να εντοπίσει, μέσα από έρευνα που διεξήγε στο μητρώο των προμηθευτών, πόσα από τα χρήματα των δημοσίων συμβάσεων που συνάπτει με επαγγελματίες της πόλης επανεπενδύονται στην τοπική αγορά. Επίσης αποτύπωσε το τοπικό οικονομικό όφελος στην απασχόληση και την εφοδιαστική αλυσίδα από τους βασικούς προμηθευτές που δραστηριοποιούνται στα όρια του Δήμου.
? Τα αποτελέσματα της έρευνας αυτής έδειξαν ότι ο Δήμος Καβάλας μέσα από τις δημόσιες συμβάσεις που συνάπτει με τοπικούς οργανισμούς ενίσχυσε την τοπική απασχόληση με το ποσό των 1.054.359,00 € και την τοπική αγορά με το ποσό των 995.532,00 € για το έτος 2018.
Η διαπίστωση αυτή οδήγησε στην αναγκαιότητα ενός στρατηγικού σχεδίου για τις προμήθειες του Δήμου, ως ένα εργαλείο ανάπτυξης αλλά και χάραξης κοινωνικής πολιτικής.
? Οι στρατηγικές προτεραιότητες δόθηκαν από την διοίκηση και οι προμήθειες απέκτησαν ένα σαφή πράσινο προσανατολισμό. Ο Δήμος Καβάλας επιχείρησε και κατόρθωσε να ενσωματώσει περιβαλλοντικά και κοινωνικά κριτήρια στην προμήθεια των υλικών καθαριότητας. Αυτός ήταν και ο λόγος που η ομάδα των εμπειρογνωμόνων του Προγράμματος URBACTIII, επέλεξε τον Δήμο Καβάλας ως ένα επιτυχημένο Δήμο, παράδειγμα μεταφοράς γνώσης.
? Συγκεκριμένα, η ομάδα έργου του Making Spend Matter, υπό τις κατευθύνσεις του Διευθυντή Οικονομικών του Δήμου κ. Ιωάννη Χατζηκωνσταντίνου και με την υποστήριξη του ξένου εμπειρογνώμονα, Matthew Bargueriza-Jackson, επιχείρησαν και ενσωμάτωσαν περιβαλλοντικά και κοινωνικά κριτήρια στο διαγωνισμό για υλικά καθαριότητας.
? Στον διαγωνισμό αυτό, ελλείψει σχετικού νομοθετικού πλαισίου, περιεγράφηκαν όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά των ειδών που περιλάμβανε η προμήθεια, με κοινό παρονομαστή την φιλικότητα τους στο περιβάλλον (0% πλαστικό, ανακυκλώσιμα υλικά και υλικά με προδιαγραφές CE). Ακόμη πιο εντυπωσιακό, ήταν ότι για πρώτη φορά ενσωματώθηκε στην δημόσια σύμβαση η υποχρεωτική συνεισφορά από τους αναδόχους ποσοστού 1% επί του συμβασιοποιημένου ποσού για ένα κοινωνικό σκοπό.
? Ο διαγωνισμός, δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα της ΕΕ, πήρε όλες τις απαραίτητες εγκρίσεις νομιμότητας και κατάφερε να συγκεντρώσει 8 πρόσφορές, τέσσερις από τις οποίες από την τοπική αγορά. Μέσα στις επόμενες μέρες αναμένεται και η σχετική υπογραφή της σύμβασης.
✌Τα εντυπωσιακά αποτελέσματα της προσπάθειας αυτής που ανέδειξαν την Καβάλα ως μια ευρωπαϊκή πόλη καλής πρακτικής ήταν αποτέλεσμα μιας συλλογικής προσπάθειας και αγαστής συνεργασίας με τους τοπικούς προμηθευτές, και τα νομικά πρόσωπα του Δήμου.

✅ Τελικά το όραμα της ομάδας του Δήμου να επιχειρήσει, για την ευημερία της πόλης, μια διαφορετική προσέγγιση στο θέμα των προμηθειών, δικαίωσε την ομάδα και απέδειξε την βαρύτητα που οι δημόσιες συμβάσεις έχουν για την τοπική κοινωνία, μια και κάθε δημόσια σύμβασης ενέχει κοινωνική αξία.

? Η προσπάθεια δεν σταματά εδώ, ο προϋπολογισμός του οικονομικού έτους 2021, σχεδιάστηκε με βάση την στρατηγική θεώρηση των προμηθειών και αναμένεται να παράγει κοινωνικά αγαθά που προάγουν την δημόσια υγεία, την κοινωνική συνοχή και την κλιματική ασφάλεια.
? Ο σημαντικός στόχος της εισαγωγή κοινωνικών και περιβαλλοντικών κριτηρίων διευρύνεται και στις υπόλοιπες δημόσιες συμβάσεις, αυτές των τροφίμων και υπηρεσιών τροφοδοσίας, ειδών γραφείου, κατασκευών, μηχανών, επίπλων, απορριμμάτων και ενέργειας. Θα είναι ένας προϋπολογισμός βαθιά αναπτυξιακός και υλοποιήσιμος και θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες της Καβάλας και των κατοίκων της.
? Το έργο Making Spend Matter υπήρξε η αρχή μιας νέας στρατηγικής αναπτυξιακής πορείας και η Καβάλα θα είναι αυτή που θα μεταλαμπαδεύσει την γνώση αυτή σε όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς στην τελική συνάντηση του έργου στις 24/3/2021 που θα διεξαχθεί διαδικτυακά, θα μαγνητοσκοπηθεί και θα είναι προσβάσιμη σε όλους.

Προηγούμενο άρθροΕυχαριστήριο του Λιμενάρχη Καβάλας προς Φιλόσογλου και Θυσιάδου
Επόμενο άρθροΞεκινούν οι αιτήσεις για όσες μουσικές ομάδες επιθυμούν να λάβουν μέρος στο cosmopolis 2021