Εργασίες αποκατάστασης δικτύου άρδευσης στο Τοπικό Διαμέρισμα Αβραμηλιάς, από τις Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου Νέστου.

Η νέα γραμμή τροφοδοτεί με επάρκεια πλέον το κεντρικό αντλιοστάσιο της Αβραμηλιάς, αποκαθιστώντας ένα χρόνιο πρόβλημα για τους αγρότες της περιοχής.