Ένα σημαντικό Αντιπλημμυρικό έργο εκτελεί η Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας στην Καλλιράχη της Θάσο, προϋπολογισμού εκατόν πενήντα (150.000) χιλιάδων ευρώ.

Την ανακατασκευή οχετού όπου θα μαζεύει όλα τα βρόχινα νερά και τις φερτές ύλες από τα γύρω βουνά, με αποτέλεσμα να μην πλημμυρίζουν οικίες και να μην λημνάζουν ύδατα πάνω στο οδόστρωμα και να προκαλούνται ατυχήματα.