Ξεκίνησε η προσπάθεια της Δημοτικής Αρχής με συνεχείς παρεμβάσεις, επιστρώσεις ασφάλτου, ώστε το οδόστρωμα να γίνει βατό. Ευχές να ολοκληρωθεί η προσπάθεια της απόλυτης αποκατάστασης με επίστρωση νέας ασφάλτου σταδιακά σε όλη την πόλη σε βάθους της Δημοτικής θητείας.