Ανεξάρτητη Δημοτική Κίνηση
«Ο ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΜΑΣ»

ΠΡΟΣ:
Δήμαρχο Καβάλας,
κύριο Μουριάδη Θεόδωρο

Καβάλα, 10 Δεκεμβρίου 2020

Ανοιχτή Επιστολή

ΘΕΜΑ: Λήψη μέτρων για τη διευκόλυνση δημοτών σχετικά με την αποπληρωμή οφειλών από παλαιότερα έτη

κύριε Δήμαρχε,

έχουμε γίνει αποδέκτες διαμαρτυριών από δημότες ότι ο Δήμος έχει αποστείλει ενημερωτικά σημειώματα για την αποπληρωμή οφειλών από παλαιότερα έτη.

Σε αρκετές περιπτώσεις, οι οφειλές αφορούν σε πρόστιμα από κλήσεις της Δημοτικής Αστυνομίας, που έχουν εκδοθεί σε βάθος δεκαετίας, στα οποία πρόστιμα έχουν προστεθεί και προσαυξήσεις.

Με την παρούσα επιστολή, ζητούμε η διοίκηση του Δήμου Καβάλας να λάβει μέτρα για τη διευκόλυνση των δημοτών, που έχουν τέτοιες οφειλές.

Άλλωστε η συγκυρία της πανδημίας είναι εντελώς ακατάλληλη για να επιβαρυνθούν τώρα οι δημότες, τόσο τα νοικοκυριά όσο και οι επαγγελματίες, με επιπλέον οικονομικά βάρη.

Σε κάθε περίπτωση, ο Δήμος και οι αρμόδιες υπηρεσίες του θα πρέπει να ενημερώνουν τους οφειλέτες σε σύντομο χρόνο (και όχι μετά από πολλά χρόνια), ώστε οι οφειλές τους να μην επιβαρύνονται με άδικες προσαυξήσεις.

Τέλος, σας καλούμε να παρέμβετε προς την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας, ώστε να ασκήσει πίεση στο Υπουργείο Οικονομικών να επιταχύνει τη δρομολογούμενη νέα ρύθμιση οφειλών σε 120 δόσεις και να διασφαλίσει ότι θα συμπεριλαμβάνει και όλες τις οφειλές των δημοτών προς τους Δήμους.

Με εκτίμηση,

Ο επικεφαλής της παράταξης
Ο ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΜΑΣ

Μάκης Παπαδόπουλος
Δημοτικός Σύμβουλος Καβάλας