img_5845

Για ακόμα μία φορά η Μαρίνα Φιλιππίδου τοποθετείτε για το θέμα του ιδρύματος Αγία Μαρίνα.Το κείμενο που δημοσίευσε στο προσωπικό της λογαριασμό στο facebook αναφέρει :

Είναι γνωστές οι προσπάθειες που έκανε ο κ. Θεόδωρος Μαρκόπουλος, Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Καβάλας μαζί με τον κ.Αλεξιάδη, πρώην Υπουργό Οικονομίας της Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ όσον αφορά την οικονομική κατάσταση του ιδρύματος Μέριμνα για το Ειδικό Παιδί Αγία Μαρίνα και τις πολλές υποσχέσεις που έδωσε ο κ.Αλεξιάδης ώστε να βοηθήσει το εν λόγω ίδρυμα.
Είχε υποσχεθεί να εισηγηθεί και να ψηφιστεί τροπολογία με την οποία θα «πάγωνε» το χρέος του ιδρύματος για κάποια χρονική διάρκεια ώστε να αποκτούσε το ίδρυμα ασφαλιστική ενημερότητα, με την οποία: α) θα μπορούσε πλέον να εξασφαλίσει πιστοποίηση από το Υπουργείο Εργασίας, β) να λάβει επιχορήγηση από την Περιφέρεια Αν.Μακεδονίας Θράκης και το κυριότερο γ) θα γινόταν ταυτόχρονα και αναστολή της κατάσχεσης από το ΙΚΑ και θα μπορούσε το ίδρυμα για το παραπάνω διάστημα να εισπράττει και τα νοσήλια από τον ΕΟΠΥΥ.
Οι υποσχέσεις αφού ξεχάστηκαν και δεν πραγματοποιήθηκαν -ο κ.Αλεξιάδης μας έλεγε ότι μπορεί να μη κατάφερνε αυτή την τροποποίηση λόγω της γνωστής ΤΡΟΙΚΑ- προκαλέσαμε εμείς από την πλευρά του ιδρύματος σύσκεψη με όλους τους φορείς για να βρεθεί λύση. Εκεί ειπώθηκε αυτή η τροπολογία που προωθούσε ο κ.Αλεξιάδης , και την οποία συντάξαμε και επιμεληθήκαμε ο κ.Μαρκόπουλος και εγώ προσωπικά, και αναφέρθηκε από κάποιους βουλευτές ότι ούτε καν ήξεραν για αυτή την συνάντηση με τον κ.Αλεξιάδη και την υπόσχεσή του.
Στη συνέχεια αφού πιστέψαμε πια ότι δεν μπορεί να περάσει αυτή η τροπολογία από τη Βουλή προτείναμε άλλες λύσεις. Δεν θα αναφερθώ διεξοδικά ότι στην πρότασή μου να ενταχθεί το εν λόγω ίδρυμα της Αγίας Μαρίνα στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας ΑΜΘ δεν συμφωνούν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ παρόλο που εντάχθηκε το έτος 2015 ένα άλλο ίδρυμα της Ξάνθης αντίστοιχο με αυτό της Αγία Μαρίνα, γιατί προφανώς δεν αφήνει η ΤΡΟΙΚΑ και δεν επιθυμεί η κ.Φωτίου, λόγω του μεγάλου χρέους στο ΙΚΑ. Γιατί εγώ θα έλεγα προφανώς δεν μπορούν και δεν θέλουν να πιέσουν οι βουλευτές της Καβάλας την κ.Φωτίου.
Όμως στις 25-5-2017 ψηφίστηκε ένα νομοσχέδιο για το οποίο εκκρεμεί η δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Σύμφωνα με αυτό το νομοσχέδιο ένα άλλο ίδρυμα το «Σικιαρίδειον Ίδρυµα Απροσαρµόστων Παίδων» (ιδιωτικού δικαίου σαν το δικό μας ίδρυμα) θα απαλλαχθεί μέχρι τέλους του έτους από υποχρεωτική προσκόμιση φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας για όλες τις συναλλαγές του καθώς θα
υπάρχει και αναστολή κάθε πράξης αναγκαστικής εκτέλεσης.
Και επειδή γνωρίζουν όλοι πολύ καλά όλα τα παραπάνω και όλη την κατάσταση του ιδρύματος, και ότι πριν λίγο καιρό το ίδρυμα έκλεισε , ότι οι αποδοχές που χρωστάει η Διοίκηση στους εργαζόμενους είναι πολλών μηνών, ότι εργάζονται απλήρωτοι, ότι δεν υπάρχουν άλλα χρήματα στο ταμείο του ιδρύματος για την πληρωμή των υπολοίπων υποχρεώσεων, ότι το ίδρυμα είναι ανοικτό μόνο και μόνο για να μπορέσει να υποβάλει αίτημα για εξωδικαστικό συμβιβασμό το καλοκαίρι και αν μπορέσει να το καταφέρει, ότι το ίδρυμα χρειάζεται χρήματα για την λειτουργία του, εκφράζω θυμωμένη την απορία μου : Γιατί δεν έγινε το ίδιο με το δικό μας ίδρυμα Μεριμνα για το Ειδικό Παιδί Αγία Μαρίνα; Γιατί δεν ψηφίστηκε η ίδια τροπολογία για να αποκτήσει
το εν λόγω ίδρυμα της Καβάλας ασφαλιστική ενημερότητα; Γιατί δεν το προσπάθησε ο κ.Αλεξιάδης; Γιατί οι βουλευτές της Καβάλας δεν μπορούν να πετύχουν τα ίδια για το ίδρυμα της Μέριμνα για το Ειδικό Παιδί; Γιατί υπάρχουν λύσεις μόνο για τα άλλα ιδρύματα;
Παραθέτω το νέο νομοσχέδιο το οποίο προφανώς το ψήφισαν και οι βουλευτές Καβάλας. Για το ίδρυμα της Καβάλας τίποτα! Άρθρο 7 : Το νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου µε την επωνυµία «Σικιαρίδειον Ίδρυµα
Απροσαρµόστων Παίδων», από την έναρξη ισχύος του παρόντος και µέχρι τις 31.12.2017, απαλλάσσεται της υποχρέωσης προσκόµισης αποδεικτικού φορολογικής και ασφαλιστικής ενηµερότητας για όλες τις πράξεις και συναλλαγές στις οποίες αυτά απαιτούνται, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, πλην της µεταβίβασης ακίνητης ιδιοκτησίας του. Κατά το χρονικό διάστηµα που ορίζεται στο προηγούµενο εδάφιο: α) δεν επιτρέπεται η διενέργεια πάσης φύσεως συµψηφισµού σε βάρος του νοµικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου «Σικιαρίδειον Ίδρυµα Απροσαρµόστων Παίδων», σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 83 του ν.δ. 356/1974 (Α΄ 90) και κάθε άλλη διάταξη της κείµενης νοµοθεσίας που αφορά βεβαιωµένες χρηµατικές απαιτήσεις του Ελληνικού Δηµοσίου ή ασφαλιστικών οργανισµών κατά του νοµικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου «Σικιαρίδειον Ίδρυµα απροσαρµόστων Παίδων», β) αναστέλλονται οι κατά του νοµικού προσώπου ιδιωτικού δι- καίου «Σικιαρίδειον Ίδρυµα Απροσαρµόστων Παίδων» και κάθε άλλου συνυπόχρεου µε αυτό προσώπου, πάσης φύσεως, κατά τον ΚΕΔΕ ή κάθε άλλη διάταξη της κείµε νης νοµοθεσίας, πράξης διοικητικής ή αναγκαστικής ε- κτέλεσης, καθώς και η λήψη οποιουδήποτε ασφαλιστικού ή διασφαλιστικού µέτρου.
Μετά τιμής
Μαρίνα Β.Φιλιππιδου Δικηγόρος