Σχετικά με το θέμα των περιορισμών διέλευσης επισκεπτών – τουριστών από τα ελληνοβουλγαρικά σύνορα και ειδικότερα από το συνοριακό σταθμό της Νυμφαίας στην Ροδόπη, ο Δήμαρχος Θάσου κ. Ελευθέριος Κυριακίδης από την πρώτη στιγμή (01-07-2020) απέστειλε σχετική επιστολή προς τον Υπουργό και Υφυπουργό Τουρισμού, κοινοποιώντας την στο Γραφείο του Πρωθυπουργού, εκφράζοντας την έκπληξή του για την λήψη του συγκεκριμένου μέτρου και μεταφέροντας την ανησυχία του για τις επιπτώσεις που θα επιφέρει στον τουριστικό τομέα και στην εν γένει οικονομική δραστηριότητα στο νησί της Θάσου την παρούσα χρονική στιγμή.

Ειδικότερα ο Δήμαρχος Θάσου, ζήτησε την συνέχιση της διέλευσης επισκεπτών – τουριστών από τον συνοριακό σταθμό της Νυμφαίας στην Ροδόπη, με την λήψη βέβαια και εκεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες όλων των αναγκαίων μέτρων προστασίας της Δημόσιας Υγείας.

Μέχρι σήμερα βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τις αρμόδιες υπηρεσίες, προκειμένου να βρεθεί η καλύτερη δυνατή λύση, η οποία αφενός θα επιτρέπει την διέλευση επισκεπτών – τουριστών από τον συνοριακό σταθμό της Νυμφαίας, αφετέρου θα διασφαλίζει την προστασία της Δημόσιας Υγείας στη Χώρα μας.