Η ενεργειακή αναβάθμιση της κτιριακής δομής του Κ.Υ.Π. μετά την ένταξη σε πρόγραμμα ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. θα υλοποιηθεί από το Δήμο Θάσου μέσω προγραμματικής σύμβασης του Δήμου με την 4η Υ.ΠΕ.

Η έγκριση της μελέτης έγινε με ενέργειες της 4ης Υ.ΠΕ και του κυβερνητικού βουλευτή κ.Μ.Λαζαρίδη.

Στο σχετικό πρόγραμμα ΕΣΠΑ μας ενέταξε στους δικαιούχους φορείς με προσωπική του παρέμβαση ο Περιφερειάρχης κ.Χρ. Μέτιος.

Με παρέμβαση του κ. Μάρκου Δέμπα το εμπορικό Επιμελητήριο Καβάλας χρηματοδότησε τη σχετική μελέτη στην οποία είχε συμμετοχή και ο Δήμος Θάσου. Η κ. Δέσποινα Κοθάλη χρηματοδότησε την έκδοση του ενεργειακού πιστοποιητικού του κτιρίου.Το προσχέδιο της προγραμματικής σύμβασης συντάσσεται και θα αποσταλεί στο Δήμο Θάσου για τυχόν διορθώσεις.

Ευχαριστούμε το Δήμο Θάσου για το συνεχές ενδιαφέρον και τη νέα ζωογονητική πρωτοβουλία για την ολοκλήρωση της κτιριακής αναβάθμισης του Κ.Υ.Π.