Την Κυριακή 08-09-2019, στην ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Θάσου, πραγματοποιήθηκε η εκλογή των μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και των μελών της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Θάσου εκλέχτηκε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Τσουλκάνης Γεώργιος από την παράταξη του Δημάρχου «Σύμπραξη Ευθύνης».

Αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Θάσου εκλέχτηκε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Μπίλιας Αναστάσιος από την παράταξη «Χατζηεμμανουήλ-Μόνο για τη Θάσο».

Γραμματέας του του Δημοτικού Συμβουλίου Θάσου εκλέχτηκε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Πλαφαδέλης Ιωάννης από την παράταξη «Χατζηεμμανουήλ-Μόνο για τη Θάσο».

 

Τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής εκλέχτηκαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι:

1. κ. Μανίτσας Δημήτριος από την παράταξη του Δημάρχου «Σύμπραξη Ευθύνης».

2. κ. Πιπίνης Δημήτριος από την παράταξη του Δημάρχου «Σύμπραξη Ευθύνης».

3. κ. Πλαφαδέλης Ιωάννης από την παράταξη «Χατζηεμμανουήλ-Μόνο για τη Θάσο».

4. κα. Κυριατζίδου Παναρέτου Χαρίκλεια από την παράταξη «Λαϊκή Συσπείρωση Θάσου».

Αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής εκλέχτηκαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι:

1. κ. Κουτσουμάνης Γεώργιος από την παράταξη του Δημάρχου «Σύμπραξη Ευθύνης».

2. κ. Γκάγκος Αλέξανδρος από την παράταξη του Δημάρχου «Σύμπραξη Ευθύνης».

3. κ. Ψαλίδας Νικόλαος από την παράταξη «Χατζηεμμανουήλ-Μόνο για τη Θάσο».

4. κ. Χρυσάφης Νικόλαος από την παράταξη «Λαϊκή Συσπείρωση Θάσου».

 

Τακτικά μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής εκλέχτηκαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι:

1. κ. Μαριός Δημήτριος από την παράταξη του Δημάρχου «Σύμπραξη Ευθύνης».

2. κ. Πιπίνης Δημήτριος από την παράταξη του Δημάρχου «Σύμπραξη Ευθύνης».

3. κ. Ψαλίδας Νικόλαος από την παράταξη «Χατζηεμμανουήλ-Μόνο για τη Θάσο».

4. κ. Λαμπρινίδης Λάμπρος από την παράταξη «Λαϊκή Συσπείρωση Θάσου».

Αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής εκλέχτηκαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι:

1. κ. Μανίτσας Κωνσταντίνος από την παράταξη του Δημάρχου «Σύμπραξη Ευθύνης».

2. κ. Σαλταρής Αργύριος από την παράταξη του Δημάρχου «Σύμπραξη Ευθύνης».

3. κ. Μαλλιαρός Σωτήριος από την παράταξη «Χατζηεμμανουήλ-Μόνο για τη Θάσο».

4. κ. Χρυσάφης Νικόλαος από την παράταξη «Λαϊκή Συσπείρωση Θάσου».