Με απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης, εγκρίθηκε η ανόρυξη ερευνητικής υδρογεώτρησης σε δημόσια έκταση, βόρεια του οικισμού Βρυσούλες, της κοινότητας Φιλίππων, η οποία θα πραγματοποιηθεί από τη Δ.Ε.Υ.Α. Καβάλας, με στόχο την ποσοτική και ποιοτική κάλυψη των αναγκών των κατοίκων της εν λόγω περιοχής.

Το απόγευμα της Τέταρτης 23 Δεκεμβρίου 2020, θα συνεδριάσει εκτάκτως το Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Κ., με αντικείμενο τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού, για την εκτέλεση του συγκεκριμένου έργου.

Η διαδικασία δημοπράτησης του αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα στο πρώτο δεκαπενθήμερο του επόμενου μήνα (Ιανουάριος 2021).

Φωτο αρχείου