Σας ενημερώνουμε ότι ολοκληρώθηκε η εγκατάσταση και λειτουργεί η_νέα Γ άμα Κάμερα SPECT-CT μετά την αδειοδότησή της από τη ρυθμιστική Αρχή ΕΕΑΕ.
Εφεξής έχετε την επιλογή προγραμματισμού διενέργειας σπινθηρογραφημάτων τακτικών και επειγόντων περιστατικών, για εσωτερικούς και εξωτερικούς εξεταζόμενους.