Η Ομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων Ν.Καβάλας ανακοινώνει ότι μετά από την επιστολή που απέστειλε στην διοίκηση του ΟΑΕΔ την προηγούμενη εβδομάδα διαμαρτυρόμενη για την εξαίρεση του Α’ εξαμήνου του 2014 από την επιχορήγηση του κόστους μισθοδοσίας , η διοίκηση του ΟΑΕΔ με νεώτερη εγκύκλιο της (77072/22.12.2020) διορθώνει την αρχική εγκύκλιο ,αναγνωρίζει ως μη παραγεγραμμένο το Α’ εξάμηνο του 2014 και το συμπεριλαμβάνει στην επιχορήγηση προς τις δικαιούμενες επιχειρήσεις.

Η Ομοσπονδία ευχαριστεί το δικηγόρο κ Αναστασιάδη Ευστράτιο για την βοήθειά του στην υποστήριξη των επιστολών μας με τις νομικές του γνώσεις.
Καλά Χριστούγεννα

ΘΕΜΑ: Ρύθμιση διαδικασίας, προϋποθέσεων, όρων, απαιτούμενων δικαιολογητικών, τρόπος συμψηφισμού, παρακράτησης και απόδοσης, είδος των συμψηφιζομένων και παρακρατούμενων απαιτήσεων, καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο διαδικαστικό ζήτημα, για την εφαρμογή του άρθρου 87 του ν. 4706/2020 (A’ 136) και του άρθρου 26 του ν. 4722/2020 (Α’ 177)»
ΣΧΕΤ.: Η με αριθμό 72751/25-11-2020 εγκύκλιος της Γενικής Δ/νσης Εργατικού Δυναμικού.
Σε συνέχεια της ανωτέρω σχετικής εγκυκλίου με θέμα «Ρύθμιση διαδικασίας, προϋποθέσεων, όρων, απαιτούμενων δικαιολογητικών, τρόπος συμψηφισμού, παρακράτησης και απόδοσης, είδος των συμψηφιζομένων και παρακρατούμενων απαιτήσεων, καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο διαδικαστικό ζήτημα, για την εφαρμογή του άρθρου 87 του ν. 4706/2020 (A’ 136) και του άρθρου 26 του ν. 4722/2020 (Α’ 177)» σας επισημαίνουμε ότι, στη διάταξη της παρ. β του άρθρου 143 του ν. 4270/2014 (Α’ 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» ορίζονται τα εξής:

Με την επιφύλαξη ειδικών διατάξεων, η παραγραφή των χρηματικών απαιτήσεων κατά του Δημοσίου διακόπτεται μόνο:
… β. Με την υποβολή στην αρμόδια δημόσια αρχή αίτησης για την πληρωμή της απαίτησης, οπότε η παραγραφή αρχίζει εκ νέου από τη χρονολογία που φέρει η έγγραφη απάντηση του διατάκτη ή της αρμόδιας για την πληρωμή της απαίτησης αρχής. Αν η αρμόδια δημόσια αρχή δεν απαντήσει, η παραγραφή αρχίζει μετά πάροδο έξι (6) μηνών από τη χρονολογία υποβολής της αίτησης. Υποβολή δεύτερης αίτησης δεν διακόπτει εκ νέου την παραγραφή.
Συνεπώς, για τις επιχειρήσεις που δεν άσκησαν ένδικα μέσα και η αίτησή τους, για το Α ́ και Β ́ εξάμηνο του 2014, δεν απαντήθηκε από τις αρμόδιες Υπηρεσίες (Κ.Π.Α.2), η παραγραφή της εν λόγω απαίτησης αρχίζει μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από τη χρονολογία υποβολής της αίτησης και ως εκ τούτου η απαίτηση δεν παραγράφεται πριν την 31η Δεκεμβρίου 2020. Ομοίως, για τις επιχειρήσεις που δεν άσκησαν ένδικα μέσα και έχουν αιτηθεί, για το Α ́ και Β ́ εξάμηνο του 2015 η απαίτηση δεν παραγράφεται πριν την 31η Δεκεμβρίου 2021.
Κατόπιν των ανωτέρω με ευθύνη των Προϊσταμένων να λάβουν γνώση όλοι οι αρμόδιοι υπάλληλοι.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Δ. ΜΠΟΥΓΙΑΚΛΗΣ

Προηγούμενο άρθροΜητροπολίτης Δράμας: Χωρίς πιστούς οι λειτουργίες Χριστούγεννα, Πρωτοχρονιά και Φώτα
Επόμενο άρθροΦιλανθρωπική δράση για την ενίσχυση της οργάνωσης “Το Χαμόγελο του Παιδιού”