Αρνητικά ήταν τα αποτελέσματα και των 85 έλεγχων ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου, στους οποίους υποβλήθηκαν οι σχολικές καθαρίστριες και οι υπάλληλοι διοικητικών υπηρεσιών του Δήμου Καβάλας.