Η Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου Καβάλας προχώρησε στην τοποθέτηση κάδων ανακύκλωσης ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών σε διάφορα σημεία του Δήμου Καβάλας.

Πιο συγκεκριμένα, οι κάδοι ανακύκλωσης τοποθετήθηκαν:
🔺️ Κοινοτικό κατάστημα Ζυγού
🔺️ Κοινοτικό κατάστημα Κρηνίδων
🔺️ Κοινοτικό κατάστημα Αμυγδαλεώνα
🔺️ Κοινοτικό κατάστημα Νέας Καρβάλης
🔺️ Δημοτική Αγορά Καβάλας
🔺️ Κ.Ε.Π. Νομαρχίας