Έκτακτη διακοπή υδροδότησης λόγω βλάβης στον κεντρικό καταθλιπτικό αγωγό των Κρηνίδων.
Τα συνεργεία της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. βρίσκονται επιτόπου για την αποκατάσταση της βλάβης.
Παρακαλούμε για την κατανόησή σας.