Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καβάλας, με την υπ’αριθμόν 221/2021(ΨΚΒΤΩΕ6-17Β) απόφασή του, ενέκρινε την ψήφιση “Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας”.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας στοχεύει:
🔹️Στην εξοικείωση των νέων με τη διαδικασία λήψης αποφάσεων σε τοπικό επίπεδο και με τη λειτουργία των τοπικών θεσμών δημοκρατίας.
🔹️Στην ικανοποίηση της ανάγκης για διεκδίκηση μίας κοινωνίας με κοινωνική δικαιοσύνη και αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών, καθώς και εντός αυτών.
🔹️Στην οργάνωση και την υποστήριξη δράσεων που αφορούν σε σημαντικούς τομείς της κοινωνικής ζωής της πόλης.
🔹️Στην ανάληψη εθελοντικών δράσεων και στο συντονισμό της δράσης μεταξύ των υπαρχουσών ομάδων νεολαίας του Δήμου Καβάλας.
🔹️Στη γνωστοποίηση και ευαισθητοποίηση των πολιτών για θέματα νεολαίας.
🔹️Στην παραγωγή και προώθηση προτάσεων για θέματα νεολαίας προς το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καβάλας.

Στην εξέλιξη του θεσμού του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας.

Η δημιουργία του “Μητρώου Νέων Πολιτών” αποτελεί το πρώτο βήμα για τη σύσταση του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας. Η συμπλήρωση της αίτησης εγγραφής στο “Μητρώο Νέων Πολιτών” γίνεται από τον παρακάτω σύνδεσμο:

🔗https://forms.gle/Yb7SRALu1hHR2yZd7

🟠 Με την εγγραφή στο “Μητρώο Νέων Πολιτών”:
🔸️️δίνεται η δυνατότητα για συμμετοχή στο Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας του Δήμου Καβάλας.

🔸️εξασφαλίζεται η συμμετοχή στην απολογιστική συνέλευση του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας.

Προηγούμενο άρθροΠαντός καιρού η Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου Καβάλας
Επόμενο άρθροΔιανομή τροφίμων μέσω στους δικαιούχους του προγράμματος ΤΕΒΑ