Σε εργασίες καθαριότητας & ευπρεπισμού προχώρησαν οι άνθρωποι του Δήμου Νέστου στην κοινότητα Αγιάσματος.

Η προσπάθεια για την καθαριότητα και τον ευπρεπισμό των δημοτικών χώρων, συνεχίζεται.