Κύριε Δήμαρχε, Πιστεύουμε ότι οι συναντήσεις των αρχηγών των παρατάξεων είναι μια διαδικασία επωφελής για την προώθηση και επίλυση των μεγάλων προβλημάτων της πόλης.

Πρέπει όμως σ’ αυτή την κατεύθυνση, να κινούνται όλοι οι συμμετέχοντες.

Όταν όμως από αυτές τις συναντήσεις, απουσιάζουν αρκετές παρατάξεις και μάλιστα η μεγαλύτερη παράταξη της αντιπολίτευσης καθιστούν κάθε συζήτηση και απόφαση, μη αντιπροσωπευτική. Δηλαδή πιο απλά χωρίς νόημα και περιεχόμενο.

Σας καλούμε να ματαιώσετε τη σημερινή συνάντηση (των επικεφαλής των παρατάξεων) και να προσπαθήσετε να αποκαταστήσετε όλα αυτά που οδηγούν στη μη συμμετοχή, στην σύσκεψη των διαφόρων παρατάξεων που διαμαρτύρονται.

Καλούμε επίσης κάθε παράταξη της αντιπολίτευσης να συμβάλει στην υπόθεση συνεννόηση, προτάσσοντας αυτά που μας ενώνουν, απέναντι σ’ αυτά που μας χωρίζουν.

Με τιμή,

ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΠΑΠΠΑΣ

Επικεφαλής Κ.Α.Π. Δήμου Καβάλας